Tietoa ammatillisen koulutuksen reformista

Ammatillinen koulutus uudistui 1.1.2018

Ammatillinen koulutus uudistetaan osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja. Osaaminen ratkaisee - opiskeluun käytetyllä ajalla ei ole merkitystä, jokainen opiskelija etenee joustavasti omaan tahtiinsa. Oppimista ei ole myöskään sidottu paikkaan tai opetusryhmään - oppimista voi tapahtua oppilaitoksen ympäristössä, työpaikoilla ja verkkoympäristöissä. Tavoitteena on, että opiskelijat työllistyvät tai pääsevät jatko-opintoihin ja kehittävät ammattitaitoaan tulevaisuuden työelämätarpeisiin.

Koulutukseen hakeutumisesta on tehty joustavaa, ammattiopisto Liviaankin on mahdollista hakea kevään yhteishaussa (ensisijaisesti nuoret), erikseen määriteltyjen hakuaikojen mukaisesti (aikuisryhmät) tai jatkuvan haun kautta milloin vain. Samoin oppisopimuskoulutukseen on non-stop haku. Voit tulla opiskelemaan meille koko tutkintoja tai vain tutkinnon osia.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja jokainen opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei ole vielä osaamista. Ammattitaito osoitetaan näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikoilla.

Työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta tehdään opiskelijalle joko koulutus- tai oppisopimus. Kesto ja tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti. Koulutussopimus on koulutuksen järjestäjän ja koulutussopimustyöpaikan välinen kirjallinen määräaikainen sopimus opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä ilman, että opiskelija on työsuhteessa koulutussopimuspaikkaan.

Oppisopimuskoulutus järjestetään pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä ja se perustuu kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen taikka virkasuhteessa olevan opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen.  Työnantaja siis kouluttaa työntekijän, joko uuden tai jo työsuhteessa olevan. Yrittäjän oppisopimus on koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän välinen kirjallinen sopimus oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä yrittäjän omassa yrityksessä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla oppimisella opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti mm. osallistumalla oppilaitoksen lähiopetuspäiviin ja verkko-opetukseen.

Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja tai vain niiden osia. Opiskelija voi hankkia osaamista koulutussopimuksen ja oppisopimuksen joustavana yhdistelmänä.

Lisätietoa ammatillisen koulutuksen reformista http://minedu.fi/amisreformi

Ammatillisen koulutuksen reformissä tehdään myös ammatillisen koulutuksen tutkintouudistus. Uudistuvat ja uudet tutkinnot otetaan käyttään 1.1.2019 mennessä. Lisätietoa http://minedu.fi/tutkintojarjestelma.


Ammattiopisto Livia © 2018