Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki

Työllisyysrahasto myöntää aikuiskoulutustukea palkansaajalle ja yrittäjälle omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen. 

Aikuiskoulutustuki mahdollistaa osaamisen uudistamisen työuran aikana

Voit saada aikuiskoulutustukea, jos täytät seuraavat ehdot

  •  olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta
  •  opiskelet päätoimisesti julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa joko tutkintoa tai tutkinnon osaa tai ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta
  •  et saa muuta tukea opiskeluun

Sekä lisäksi joko 

palkansaajan aikuiskoulutustuen saamisehdot

  •  nykyinen päätoiminen työ- tai virkasuhteesi on kestänyt vähintään vuoden tuen alkamiseen mennessä
  •  jäät työstäsi palkattomalle opintovapaalle vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai olet osittaisella opintovapaalla tai opintojen vuoksi osa-aikatyössä yhteensä vähintään 43 päivää

tai yrittäjän aikuiskoulutustuen saamisehdot

  •  olet toiminut päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden välittömästi ennen tuettavan opiskelun alkua
  •  opiskelet yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta tai useammassa jaksossa yhteensä vähintään 43 päivää
  •  yritystoiminnan tulosi alenevat opiskelun vuoksi vähintään kolmanneksella

Aikuiskoulutustukea voit saada yhteensä 15 kuukautta kerran työuran aikana. Voit hakea tuen yhdessä tai useammassa jaksossa.

Palkansaajan tuki on ansiosidonnainen ja se muodostuu perusosasta (592,11 e/kk v. 2019) ja palkkatulojen perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Yrittäjälle maksetaan tuen perusosa. Tuki on verollista. Lisäksi voit hakea opintolainan valtiontakausta Kelasta.

Tutustu aikuiskoulutustukeen tarkemmin verkkosivuillamme www.tyollisyysrahasto.fi. Sivuilla on myös laskureita, joiden avulla voit testata etukäteen, täyttyykö kahdeksan vuoden työhistoria kohdallasi sekä arvioida aikuiskoulutustukesi määrää. Verkkopalvelun kautta pääset myös lähettämään tukihakemuksen.

Lisätietoja ja hakulomakkeita saat osoitteesta www.työllisyysrahasto.fi

Työllisyysrahasto/ Aikuiskoulutusetuudet
PL 191, 00121 HELSINKI

Opintolaina

Kela voi myöntää aikuiskoulutustukea saavalle opintotukilain mukaisen opintolainan valtiontakauksen.
Haku lomakkeen saa Kelasta tai sen voi tulostaa Kelan nettisivuilta www.kela.fi kohdasta Lomakkeet.

Lainatukihakemus jätetään Kelaan.


Ammattiopisto Livia © 2020