Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki

Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustukea palkansaajalle ja yrittäjälle omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen. 

Tukimuoto on sinulle, joka

  • olet hyväksytty suorittamaan päätoimisesti tutkintoa tai ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta
  • olet työ- tai virkasuhteessa tai yrittäjä ja olet ollut työelämässä  yhteensä  vähintään kahdeksan vuotta tai 31.7.2010 mennessä vähintään viisi vuotta
  • työssäoloaikaa kerryttävät Suomessa tehty työ ja esim. vanhempainpäiväraha-aika ja asevelvollisuuden suorittaminen
  • olet ollut nykyisen työnantajasi palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen opiskelun alkamista
  • olet palkattomalla opintovapaalla yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta tai lyhyemmillä opintojaksoilla yhteensä vähintään 43 päivän ajan
  • et saa tukea koulutuksen aikana muun lain perusteella

Lisätietoja ja hakulomakkeita saat osoitteesta www.koulutusrahasto.fi

Asiakaspalvelunumero (maksuton) 0800 949 49 (työpäivinä klo 9-12)

Koulutusrahaston postiosoite on
PL 191, 00121 HELSINKI

Opintolaina

Kela voi myöntää aikuiskoulutustukea saavalle opintotukilain mukaisen opintolainan valtiontakauksen.
Haku lomakkeen saa Kelasta tai sen voi tulostaa Kelan nettisivuilta www.kela.fi kohdasta Lomakkeet.

Aikuiskoulutustukea ja lainatakausta voi saada hakemuskuukautta edeltävän kuukauden alusta lukien. Niitä haetaan erillisillä lomakkeilla.

Aikuiskoulutustukihakemus postitetaan Koulutusrahastolle. Lainatukihakemus jätetään Kelaan.


Ammattiopisto Livia © 2019