Biodiesel

Maaseutuopistossa Tuorlan toimipisteessä jalostetaan biodieseliä jäterasvoista, jotka ovat elintarviketeollisuuden ja esimerkiksi grillien ruoanvalmistuksen sivuvirtoja. 1 000 litraa valmista biodieseliä kohden tarvitaan 1 500 l raaka-ainetta eli jäterasvoja.  Valmistuskapasiteetti vuositasolla on noin 50 000 – 100 000 litraa, mutta käytännössä vuosituotos on vakiintunut 20 000 – 23 000 litraan vuodessa.

Biodieselillä tarkoitetaan uusiutuvista lähtöaineista, kuten kasviöljyistä peräisin olevaa rasvahappojen metyyliesterien seosta, joka soveltuu dieselmoottorin polttoaineeksi. Biodieselin käyttöominaisuudet eivät merkittävästi poikkea fossiilisesta dieselpolttoaineesta. Kuitenkin biodieselin talvikäytössä on huomioitava sen jähmettyminen hieman normaalia lämpimämmässä lämpötilassa.

Tuorlassa tuotettu biodiesel käytetään kesäisin koulutilan omissa traktoreissa ja ympärivuotisesti sitä käytetään biokaasulaitoksen lämmön- ja sähköntuotantoyksikössä (CHP-kontti). Tuotettua biodieseliä ei myydä koulutilan ulkopuolelle.


Ammattiopisto Livia © 2020