Biokaasulaitos


Biokaasulaitos

Tuorlan biokaasulaitoksessa kaasutetaan monipuolisesti nestemäisiä ja kiinteitä jätteitä, kuten lietelantaa, kuivalantaa, rasvajätettä, kasvintuotannon jätettä ja peltobiomassoja (esim.  nurmea ja rehujuurikasta).

Biokaasutus tapahtuu 360 m³ biokaasureaktorissa ja 360 m³ jälkikaasutusaltaassa. Näistä syntynyt kaasu varastoidaan varsinaisten reaktorialtaiden päällä olevissa 440 m³ varastokuvuissa.
Kaasu käytetään yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa kaasumoottorissa, jonka sähköteho on 50 kW ja lämmöntuottoteho 100 kW. Laitoksen vuosittainen energiantuotto on 1200 MWh, joka vastaa noin 80 omakotitalon vuosittaista energiantarvetta.


Separaattori

Rektiossa syntynyt prosessijäännös erotellaan kiinteään ja nestemäiseen jakeeseen, jotka käytetään lannoitteena ja maanparannusaineena peltoviljelyssä.
Laitoksen kaikki prosessit ovat hajujen välttämiseksi suljettuja ja ne ohjataan puristenesteineen ja jätevesineen kaasutusprosessiin.


Separoitua kuivajätettä

 

Avajaistilaisuus - kuvat

Avajaistilaisuus - videot

 


Ammattiopisto Livia © 2020