Kaksoistutkinto

 

Kaksoistutkinto tarkoittaa samanaikaisesti suoritettavaa ammatillista perustutkintoa, lukio-opintoja ja ylioppilastutkintoa.

Ylioppilastutkinnossa opiskelijan on suoritettava vähintään neljä koetta: äidinkieli pakollisena sekä valintasi mukaan kolme koetta ruotsin, vieraan kielen (esim. englanti), matematiikan tai reaaliaineen kokeen joukosta. Yhdessä kirjoitettavassa aineessa on osallistuttava laajan oppimäärän kokeeseen. Ylioppilastutkintotodistuksen voi saada, kun ammatillinen perustutkinto on suoritettu.

Lukio-opinnot tuovat vaihtelua opiskeluun, antavat hyvät valmiudet tiedon käsittelyyn, omaksumiseen ja opiskeluun ammattikorkea- tai yliopistotasolla. Kaksoistutkinnon suorittajalta vaaditaan aitoa kiinnostusta opiskeluun, sitoutumista kahden tutkinnon työmäärään, hyviä opiskelutaitoja sekä päämäärätietoista otetta.

Lukio-opintoihin toivotaan sellaisia yläasteen suorittaneita opiskelijoita, joiden peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvona on vähintään 7,0 (lukioiden yleinen keskiarvoraja).

 

 Kaksoistutkinto- eli lukiopakettiopinnot Maaseutuopistossa

Kaksoistutkinto eli lukiopaketti voidaan suorittaa Ammattiopisto Livian Maaseutuopistossa kolmessa - neljässä vuodessa. Maaseutuopistolla on yhteistyötä Kaarinan lukion aikuislinjan, Paimion lukion ja Salon lukion kanssa.

Lukiopaketissa ylioppilastutkinnon suorittaminen on mahdollista, kun opiskelija on suorittanut 1,5 vuoden ajan ammatillisia opintoja. Ylioppilastutkintotodistuksen voi kuitenkin saada vasta kun ammatillinen perustutkinto on suoritettuna.

Kun Maaseutuopiston opiskelija suorittaa lukiopakettia, pääkouluna on Maaseutuopisto. Ensimmäisenä vuonna lukio-opetusta annetaan yleensä jaksoissa 2 ja 4, toisena jaksoissa 3 ja 5 ja kolmantena vuonna jaksossa 4. Jos opiskelija opiskelee päivälukiossa lukiopakettia, on henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman merkitys erityisen suuri, sillä jaksot eivät aina mene täysin samanaikaisesti Maaseutuopistossa ja lukiossa.

Lukiopaketissa Maaseutuopiston opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon pakolliset ammatilliset opinnot (135 osp) aina Maaseutuopistossa. Muut opinnot eli ns. YTO-aineet (yhteiset tutkinnon osat) 35 osp ja vapaasti valittavat opinnot (10 osp) voi suorittaa osin Maaseutuopistossa tai ne voi korvata kokonaan lukio-opinnoilla.

Jos opiskelija suorittaa lukio-opintoja iltaopiskeluna, pystyy hän edistämään ammatillisia opintojaan niiden jaksojen aikana, joiden aineet tulevat hyväksilukuna lukiossa suoritetuista kursseista.

Lisätietoja Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto: opinto-ohjaaja Tiina-Liisa Lehtinen, puh. 050 303 9806 tai tiina-liisa.lehtinen@livia.fi

 

 


Ammattiopisto Livia © 2017