Koulutussopimus, oppisopimuskoulutus ja rekrytointi

Voitte ilmoittaa meille yrityksenne halukkuuden toimia opiskelijoiden työssäoppimispaikkana koulutussopimuksella. Meiltä voitte myös tiedustella kesätyöntekijöitä ja valmistuvia opiskelijoita yrityksenne tarpeisiin. Lisätietoa työssäoppimisesta laakeri-infosta ja ohjaan.fi -sivustosta.

Ota yhteyttä:

1.1.2018 alkaen Peimarin koulutuskuntayhtymällä on lupa järjestää myös oppisopimuskoulutusta järjestämissään tutkinnoissa.

Oppisopimukoulutuksena on mahdollisuus suorittaa Ammattiopisto Liviassa toteutettavia perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja tai niihin liittyviä tutkinnon osia. Oppisopimus on hyvä tapa rekrytoida uusia henkilöitä tai päivittää nykyisen henkilöstön ammatillista osaamista. Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta täältä.

Oppisopimusasioissa ota yhteyttä:


Ammattiopisto Livia © 2020