Opintojen rahoitus ja neuvonta

Opiskelija voi rahoittaa opintonsa opintotuella tai aikuiskoulutustuella. Mahdollisia tukimuotoja ovat myös vuorottelukorvaus tai työttömälle työnhakijalle myönnettävät koulutustuki tai koulutuspäiväraha. Opiskeluajan muita tukimuotoja ovat esimerkiksi oppisopimuskoulutus ja kuntoutukseen liittyvät etuudet.

Opintotukea eli opintorahaa ja opintolainan valtiontakausta haetaan Kansaneläkelaitokselta. Hakemuslomakkeita saa Kelan toimistoista, oppilaitoksista ja Kelan internet-palvelusta. Lisäksi voi hakea asumistukea.

Opastusta eri tukimahdollisuuksista saat TE-toimistoista ja Kelasta sekä internetsivuilta. Esimerkiksi Kelan internet-sivuilta löydät kattavasti tietoa opiskelijan eri tukimahdollisuuksista.

Henkilökohtaista apua ja opastusta talouteesi liittyviin asioihin saat opistolla myös kuraattorilta. 
 
Katso myös:

Ammattiopisto Livia © 2020