Opintotuki

Opintotukeen kuuluvat

1. Opintoraha
2. Asumislisä (poistunut)
3. Opintolainan valtiontakaus

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien opintotukihakemukset ratkaistaan oppilaitoksen päätoimipisteen sijaintipaikkakunnan mukaisessa Kelan toimipisteessä.
Opintotukihakemus jätetään oppilaitoksen toimistoon.

Kelan Internet-sivuilta löydät kattavasti tietoa opiskelijan eri tukimahdollisuuksista.

Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta opiskelija voi verkkopankkitunnuksilla perua, palauttaa tai lakkauttaa opintotuen sekä tarkistaa opintotukitietojaan: opintotuen hakemus- ja maksutiedot sekä tukikuukautensa.

1. Opintoraha

 • määräytyy hakijan iän, asumismuodon, siviilisäädyn, vanhempien tulojen ja hakijan omien tulojen mukaan
 • ei myönnetä opiskelijalle, joka on oikeutettu lapsilisään. Lapsilisä maksetaan viimeisen kerran sinä kuukautena, jona täytät 17 vuotta
 • opintoraha on veronalaista tuloa
 • vanhempien tulot vaikuttavat opintorahaan, kun on kyse perheettömästä alle 20-vuotiaasta opiskelijasta
 • opintorahaa ei oteta tulona huomioon hakijan tuloja laskettaessa
 • avio- tai avopuolison tulot eivät vaikuta opintorahan suuruuteen
 • saa myös työssäoppimisjaksolle tai harjoitteluajalle, kun se kuuluu pakollisena opintojaksona tutkintoon
 • myönnetään päätoimiseen opiskeluun. Opinnot ovat päätoimisia, kun opintojen laajuus on vähintään 3 ov / opiskelukuukausi tai vähintään 25 h / viikko
 • voi saada opintojen laajuutta vastaavan ajan (esim. 120 ov / 3 vuotta), jonka jälkeen tuki voidaan hakemuksesta myöntää enintään 1 vuodeksi, jos oppilaitos vahvistaa opintojen jatkuvan päätoimisena
 • jos opiskelija asuu vanhemmiltaan vuokratussa tai vanhempiensa omistamassa asunnossa, joka on samassa kiinteistössä kuin vanhemman vakituinen asunto, opintoraha myönnetään samansuuruisena kuin vanhempiensa luona asuvalle

Huom!

Säästä huolellisesti palkkakuitit opintojen aloittamisvuodelta, opiskeluajalta ja opintojen päättymisvuodelta, sillä tulovalvonta tehdään kaikilla koko vuoden tulojen perusteella. Näin voit todistaa opiskeluaikaiset tulosi, eikä tukea peritä takaisin niiden tulojen vuoksi, jotka katsotaan opiskeluaikaan kuulumattomien kuukausien tuloiksi eli ennen opintojen aloittamiskuukautta saadut tulot tai opintojen päättymiskuukauden jälkeiset tulot.

2. Opintotuen asumislisä

 • poistunut 1.8.2017 alkaen. Opiskelijat kuuluvat yleisen asumistuen piiriin.Tukea haetaan Kelan kautta lomakkeella AT 1. Asumistukiohjeita löytyy kela.fi -sivuilta.

3. Opintolainan valtiontakaus

 • opintolainan valtiontakaus myönnetään hakemuksesta opintorahaa tai aikuiskoulutustukea (Koulutusrahasto myöntää) saavalle, lukuun ottamatta henkilöitä, joiden aikaisempia lainoja Kela on joutunut takaajana maksamaan tai jos luottorekisteritietoihin on merkitty maksuhäiriö, paitsi jos se on vähäinen ja rekisteröinnistä on kulunut kohtuullisen pitkä aika
 • jos lainatakaus myönnetään, opiskelija hakee lainaa pankilta, joka päättää lainan myöntämisestä. Opiskelijan ei tarvitse toimittaa opintotukipäätöstä pankille, koska pankki saa takauksen tiedot suoraan Kelalta
 • valtiontakaus myönnetään hakemiskuukauden alusta alkaen enimmäismäärän mukaisena, mutta lainan voi jättää nostamatta tai sen voi ottaa enimmäismäärää pienempänä
 • korosta, takaisinmaksusta ja muista lainaehdoista sovit pankin kanssa
 • opintotukipäätöksessä kerrotaan lainaerien nostopäivät ja nostoerät
 • mikäli myöhemmin tulee lainaan liittyviä maksuvaikeuksia, ota yhteyttä lainan myöntäneeseen pankkiin ja keskustele maksujen uudelleenjärjestelystä tai tilapäisestä lykkäämisestä
 • uusista maksujärjestelyistä päättää aina lainan myöntänyt pankki

 


Ammattiopisto Livia © 2020