Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työssä tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään oppilaitoksien järjestämillä teoriaopinnoilla. Opiskelu on perustutkinto-, ammattitutkinto- tai osatutkintotavoitteista ja koulutusta ohjaavat valtakunnalliset tutkintojen perusteet.

Miten pääset oppisopimuskoulutukseen

1. Etsi työpaikka, jossa on ammattitaitoista henkilökuntaa ja opiskelumyönteinen ilmapiiri
2. Ota työnantajan kanssa yhteyttä oppisopimustoimiston koulutustarkastajaan, joka

  • tekee sopimuksen
  • hankkii tietopuolisen koulutuksen
  • laatii opiskelusuunnitelman ja
  • toimii yhteyshenkilönä työpaikan, oppilaitoksen ja opiskelijan välillä.

Mitä oppisopimuskoulutuksessa tapahtuu?

Työpaikalla opit työtä tekemällä. Oppilaitoksessa opit ammattityön teoriaperusteita (luentoja kuuntelemalla, ryhmätyössä, oppimateriaalia lukemalla, annettuja tehtäviä tekemällä, kysymällä, keskustelemalla) Oppilaitoksessa harjoittelet myös ammattitöitä. Koulutus päättyy perustutkinnon, osatutkinnon tai ammattitutkinnon suorittamiseen.

Opintososiaaliset edut

  • Päiväraha ja perheavustus: Jos työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelija saa opetuspäiviltä päivärahaa. Jos opiskelijalla on alle 18-vuotias lapsi huolettavanaan, hän saa lisäksi perheavustusta opetuspäiviltä.
  • Matkakorvaus. Matkakorvaus koti- tai oppisopimuspaikkakunnalta oppilaitokseen ja takaisin halvimman matkustustavan mukaan.
  • Jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella, opiskelija saa majoituskorvausta opetuspäiviltä. Tietopuolisen opetuksen aikana saadut edut ovat verottomia.

Lisätietoja oppisopimuksesta löytyy mm. osoitteesta http://www.oppisopimus.net/


Ammattiopisto Livia © 2017