Rekisteriseloste

Oppilashallintojärjestelmän rekisteriseloste

Henkilötietolain mukaan rekisterin pitäjän tulee laatia rekisteriseloste kaikista henkilörekistereistä. Siitä ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet.

Rekisteriselosteen laatimis- ja saatavillapitovelvoite edellyttävät, että rekisteriseloste tulee olla jokaisen saatavilla.

Lisätietoja:
http://www.tietosuoja.fi/index.htm


Ammattiopisto Livia © 2020