Koulutustarjonta

Avoimet koulutukset -välilehdellä näkyvät kaikki ne tutkintoon johtavat koulutukset ja lyhytkurssit, joihin voi nyt hakeutua.

Tutkinnot
Koulutus Opisto
Arboristin ammattitutkinto Maaseutuopisto Tuorla
Bioenergia-alan ammattitutkinto Maaseutuopisto Tuorla
Eläintenhoitajan ammattitutkinto - Paimio Maaseutuopisto Paimio
Eläintenhoitajan ammattitutkinto, eläinhoitolan osaamisala Maaseutuopisto Paimio
Floristin ammattitutkinto Maaseutuopisto Tuorla
Grundexamen inom natur och miljö - Pargas Kalatalous- ja ympäristöopisto
Kalanjalostajan ammattitutkinto Kalatalous- ja ympäristöopisto
Kalanviljelijän ammattitutkinto Kalatalous- ja ympäristöopisto
Kalastusoppaan ammattitutkinto Kalatalous- ja ympäristöopisto
Kalatalouden perustutkinto Kalatalous- ja ympäristöopisto
Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Sosiaali- ja terveysopisto
Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Sosiaali- ja terveysopisto
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto - Parainen Kalatalous- ja ympäristöopisto
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto - Tuorla Maaseutuopisto Tuorla
Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto - Parainen Kalatalous- ja ympäristöopisto
Maatalousalan perustutkinto - Tuorla Maaseutuopisto Tuorla
Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala Maaseutuopisto Paimio
Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala Maaseutuopisto Paimio
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Sosiaali- ja terveysopisto
Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen Sosiaali- ja terveysopisto
Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto Sosiaali- ja terveysopisto
Puutarhatalouden perustutkinto, maahanmuuttajille suunnattu koulutus Maaseutuopisto Tuorla
Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri Maaseutuopisto Tuorla
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (ilta-monimuotokoulutus) Sosiaali- ja terveysopisto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (maahanmuuttajataustaisille suunnattu koulutus) Sosiaali- ja terveysopisto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, päivä monimuoto-koulutus Sosiaali- ja terveysopisto
Töihin viheralalle ja kasvihuoneille - työvoimakoulutus Maaseutuopisto Tuorla
Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto Maaseutuopisto Tuorla
Vanhustyön erikoisammattitutkinto Sosiaali- ja terveysopisto
Viljelijän ammattitutkinto Maaseutuopisto Tuorla
Ympäristöhuollon ammattitutkinto - Tuorla Maaseutuopisto Tuorla
Muut koulutukset
Koulutus Opisto
Bioenergian lyhytkoulutus Maaseutuopisto Tuorla
TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysopisto

Ammattiopisto Livia © 2018