Alakohtaiset hankkeet

HARMAAHYLKEEN PASSIIVISEN METSÄSTYKSEN MAHDOLLISUUDET SAARISTOMERELLÄ JA SELKÄMERELLÄ

Rahoitus: EMRK, Saaristomeren, Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousryhmät
​Toteutusaika: 1.8.2016-31.12.2018
​Budjetti 58 905 euroa
​Hankkeen yhteyshenkilöt: Arto Katajamäki, Essi Erävesi (Livia), Esa Lehtonen (Luke)

Hankkeen tavoitteena on testata menetelmiä ja keinoja harmaahylkeiden kalastuselinkeinoille ja kalanviljelylle aiheuttamien haittavaikutusten minimoimiseksi ja lisätä tietoisuutta harmaahylkeen luontaisesta käyttäytymisestä sekä siihen vaikuttavista tekijöistä.
Lisäksi hankkeessa järjestetään koulutuksia harmaahylkeen oikeaoppiseen käsittelyyn riistana sekä metsästysetiikkaan. Tavoitteena on luoda Saaristomeren alueelle käytänteitä harmaahylkeen passiiviselle metsästykselle kalanpyydyksillä ja verkkokasseilla ja lisätä hylkeiden arkuutta ihmistä kohtaan. 

 

JÄRKI LANNOITE

Rahoitus: Ympäristöministeriö (RAKI ohjelma)
Toteutusaika:1.8.2015–31.11.2017
Budjetti: 38 195 €, omarahoitus 6 830 €
Hankkeen yhteyshenkilöt Liviassa: Timo Teinilä, Jenna Ekman ja Essi Erävesi (hallinto)

Hankkeen tavoitteena on edistää ravinteiden kierrättämistä kokoamalla ja välittämällä tietoa kierrätysraaka-ainepohjaisista lannoitevalmisteista, niiden markkinoista, käytöstä ja käyttökokemuksista sekä alan säädöstön kehittämistarpeista. Hankkeen koordinaattorina toimii Baltic Sea Action Group.

Ammattiopisto Livian osuus hankkeessa on koota eri lannoitteiden hyötykäyttöön liittyvät toimintamallit sika-, nauta-, lammas-, ja siipikarjatiloilla oppimateriaaliksi. Maatalousalan opiskelijat koostavat materiaalia tilakäyntien yhteydessä. Lisäksi hankkeessa järjestetään 4 koulutustilaisuutta viljelijöille ja maatalousyrittäjille Tuorlassa.

Lisätietoa hankkeesta ja Baltic Sea Action Groupista tästä

 

KUNTOA, KIERTOA, KASVIPEITTEISYYTTÄ RANTALOHKOILLE

Rahoitus: Ympäristöministeriö (RAKI ohjelma)
Toteutusaika: 2.5.2015–31.3.2018
Budjetti: 21 902 €, omarahoitus 5 054 €
Hankkeen yhteyshenkilöt Liviassa: Timo Teinilä, Jenna Ekman ja Essi Erävesi (hallinto)

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa siemennurmien, myyntiheinän ja kuminan viljelyn esittelykasvustot ammattiopisto Livian Tuorlan toimipisteessä sekä Luke Ylistaron toimipisteessä. Kasvustoja esitellään pellonpiennarpäivissä ja tuloksista viestitään viljelyn edistämistapahtumissa, näyttelyissä ja seminaareissa sekä oppilaitosten koulutuksessa sekä verkkosivulla. Hankkeen koordinaattorina toimii Luonnonvarakeskus LUKE.

Ammattiopisto Livian osuus hankkeessa on toteuttaa esittelykasvustot Tuorlassa. Esittelykasvustojen viljelyssä havainnollistetaan ravinteiden kierrätystä perustamisessa (lanta & mädätysjäännös) ja tuotantovuosina (lietelanta & rejektivesi) sekä tuotetaan tietoa viljelyn ympäristövaikutuksista suhteessa ohran viljelyyn.
Lisätietoa hankkeesta löydät tästä
Lisätietoa Saaristomeren tilan parantamista ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta (RAKI) tästä

 

RAVINNE- JA ENERGIATEHOKAS MAATILA


Rahoitus: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, biotalousraha)
Toteutusaika: 1.1.2016-30.6.2018
Budjetti: kokonaisrahoitus on 300 000 euroa. Peimarin koulutuskuntayhtymän osuus 15 000 euroa
Hankkeen yhteyshenkilöt Liviassa: Timo Teinilä, Jenna Ekman ja Essi Erävesi (hallinto)

Hankkeen tavoitteena on luoda ravinne ja energiatehokasta maataloutta edistävä oppilaitosten verkosto. Verkostossa rakennetaan yhteinen toimintamalli, tuotetaan virtuaalinen oppimisympäristö, jaetaan osaamista ja toteutetaan opiskelija- ja opettajavaihtoa. Hankkeessa hyödynnetään ja levitetään käynnissä olevien ja päättyneiden hankkeiden tuottamaa materiaalia sekä tuotetaan uutta oppimateriaalia.

 


FUTURE CROPS
 

Rahoitus: Manner-Suomen maaseutuohjelma, koordinaattori LUKE
Toteutusaika:1.5.2016–30.4.2019
Budjetti: 512 096 €,  josta Livian osuus n. 20 000 €
Hankkeen yhteyshenkilöt Liviassa: Timo Teinilä, Jenna Ekman ja Essi Erävesi (hallinto)

Hankkeen tavoitteena on mm. vahvistaa uusiin ja erikoisiin viljelykasveihin liittyvien liiketoimintojen mahdollisuuksia tiedon siirtoa lisäämällä, verkostoitumiseen ja yhteistyöhön aktivoimisella sekä kuluttajien kiinnostusta kasvattamalla. Tiedon välittämisessä ovat keskeisessä asemassa pellonpiennartilaisuudet ja seminaarit. Lisäksi hankkeessa perustetaan kasvien viljelyn havaintoruutuja jotka toimivat esittelyalustoina myös tapahtumien ulkopuolella.

Peimarin koulutuskuntayhtymän toimenpiteinä hankkeessa on osallistua tiedotustoimintaan ja seminaaripäivien järjestelyihin sekä perustaa havaintoruutuja erikoiskasvien viljelyyn.  

NESTEMÄISTEN RAVINTEIDEN KÄYTTÖ MAATALOUDESSA
 

Rahoitus: Ympäristöministeriö, koordinaattori LUKE
Toteutusaika:1.1.2017–31.12.2018
Budjetti: 326 537 €,  josta Livian osuus n. 14 000 €
Hankkeen yhteyshenkilöt Liviassa: Timo Teinilä ja Tomi Laaksonen

Hankkeessa pureudutaan kierrätysravinnepohjaisten lannoitevalmisteiden käytön ongelmakohtiin kuten logistiikkaan ja levitykseen. Hankkeessa testataan nestemäisten lannoitteiden levitystä olemassa olevalla kalustolla tai niihin tehtävillä pienillä muutoksilla. Hanke tuottaa maatiloille tietoa kierrätysravinteiden käytöstä ja lannoitteiden tarkentamisesta.  Tuorlan koulutilalla modifioidaan levityskalustoa ja testataan lannoitteiden levitystä.


Ammattiopisto Livia © 2017