Ammattiopistojen väliset yhteistyöhankkeet

Lisätietoa käynnissä olevista hankkeista: Essi Erävesi, 040 5842 981, essi.eravesi@livia.fi
Lisää päättyneiden ja käynnissä olevien hankkeiden tuloksista ja tuottteista osoitteessa: www.koulutustakuu.fi


Henkilökohtaista!

Hankkeen toimenpiteet:
Sosiaali- ja terveysopistossa luodaan osaamisalaopinnoille kurssitarjotin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (lähihoitaja).
Koko ammattiopistossa opetussuunnitelmien kehittäminen ja uudistaminen.
Hankkeen toteutusaika vuosi 2017
 


NUOTTA

Hankkeen toimenpiteet:
Hankkeen yleisenä tavoitteena on markkinoida koulutuksia vähemmistöryhmille, pääpainona romaniyhteisöt Varsinais-Suomessa. Koulutusten markkinointiin otetaan mukaan opistossa jo opiskelevia maahanmuuttajia.
Tiedotetaan peruskouluissa koulutuksia markkinoiville Ammattiopisto Livian koulutustarjonnan alakohtaisista opiskelun edellytyksistä kuten esim. pukeutumiseen ja ryhmässä toimimiseen liittyen ja avataan ammattien sisältöjä.
Hankkeen toteutusaika 1.2.2017 – 31.1.2019

 

Digiroihu


Hanke toteutetaan ammatillisten oppilaitosten yhteistyöverkostona. Hankkeen rahoitus käytetään henkilöstökoulutuksin pääpainona digitaaliset opetus - ja opiskelumenetelmät, ohjelmistot, alustat, laitteet. 
Hankkeessa toteutetaan myös toimijoiden keskinäistä vertaisarviointia.
Hankkeen toteutusaika vuosi 2017.


Ammattiopisto Livia © 2017