JUMBO – katiska

Kalatalous- ja ympäristöopisto on saanut Vakka-Suomen kalastuspuistolta rahoituksen JUMBO – katiskahankkeeseen. Hankeidea saatiin Mynälahdella toimivilta kalastajilta. Kalastajat vastaavat myös hankkeen käytännön toteuttamisesta. Hankkeen toimialueena on Mynälahti, mutta sen tulokset ovat sovellettavissa Suomen koko rannikkoalueelle.

Hankkeen tavoitteena on kehittää särkikalojen ja muiden suomukalojen kalastukseen soveltuva ”Jumbokatiska”, perinteisen katiskan ja rysän parhaat puolet yhdistävä hylkeenkestävä pyydys. Sen tulee olla katiskan tavoin helposti siirrettävä puominosturilla ja pyytävyydeltään samaa luokkaa kuin pieni rysä.

Paitsi että jumbokatiska olisi uusi kehitysaskel suomukalojen kalastuksessa, se voisi osaltaan olla yksi keino harjoittaa ammattimaista kalastusta myös leutoina talvina. Hyljeongelma on korostunut jäättöminä talvina, mutta katiskoilla on mahdollista kalastaa myös silloin, kun jää ei ole suojaamassa pyydyksiä hylkeiltä.

Hankkeessa valmistetaan kolme erimallista pyydystä metalliverkko-havas yhdistelminä. Pyydyksiä valmistetaan yhteensä 10 kappaletta. Pyydykset suunnitellaan kalastajien ja pyydysrakentajan yhteistyönä. Perusajatuksena on kokeilla seuraavia malleja:

–  pelkkä kalapesä nieluineen
–  kalapesä potkuilla
–  kalapesä potkuilla ja aitaverkolla

Pyydyksissä kokeillaan myös hapaan harvuuden vaikutusta lahnasaaliiseen, sillä kokemusten mukaan lahnapyydyksen tulee olla avara ja valoisa. Liikuteltavuuden ja puominosturien nostotehon varmistamiseksi kalapesän mitat ovat enintään noin 2m x 3m. Pyydykset valmistaa hankkeeseen osallistuva mynämäkeläinen kalastaja Jukka Toivonen.

Pyydyksiä testaa kalastuksessa vuosien 2011 - 2012 aikana neljä kokenutta kalastajaa; Jukka ja Saija Toivonen, Jouni Nieminen ja Paavo Kosonen. Testauksen aikana ja sen jälkeen tehdään tarvittavia muutoksia. Pyydyskehityksen tulokset raportoidaan ja ne ovat julkisia.

Maria Saarinen

Hankekoordinaattori
maria.saarinen@livia.fi
045 6722 688


Ammattiopisto Livia © 2018