NUOTTA -hanke

NUOTTA - nuoria osaajia työvoimaa tarvitseville aloille

Hanke toteutetaan kumppanuusverkostona, jossa ovat mukana varsinaisina toteuttajina seuraavat organisaatiot: Turun kaupungin sisvistystoimiala/ammatillinen koulutus, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Peimarin koulutuskuntayhtymä sekä Raision seudun koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen toimenpiteet Ammattiopisto Liviassa:

Hankkeen yleisenä tavoitteena on markkinoida koulutuksia vähemmistöryhmille, pääpainona romaniyhteisöt Varsinais-Suomessa. Koulutusten markkinointiin otetaan mukaan opistossa jo opiskelevia maahanmuuttajia. Tiedotetaan peruskouluissa koulutuksia markkinoiville Ammattiopisto Livian koulutustarjonnan alakohtaisista opiskelun edellytyksistä kuten esim. pukeutumiseen ja ryhmässä toimimiseen liittyen ja avataan ammattien sisältöjä.

Hankkeen toteutusaika 1.2.2017–30.6.2019. Ammattiopisto Livian yhteyshenkilö Annastiina Hedman (annastiina.hedman@livia.fi).

          


Ammattiopisto Livia © 2019