Parasta Johtamista -Länsi

Asiakaslähtöisen toimintakulttuurin uudistaminen ja pysyviin toimintamalleihin ja -rakenteisin siirtyminen vaativat koulutuksen järjestäjien johdolta muutosjohtamista, johtamiskyvykkyyttä ja toiminnan vaatimien kyvykkyyksien tunnistamista ja kasvattamista. Hankkeessa kehitetään yhdessä eri koulutuksenjärjestäjille soveltuvia toimintamalleja osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien sekä tiedolla johtamiseen. Uusi ammatillinen koulutus mahdollistaa laadukkaiden asiakkuuksien syntymistä ja mallintaa ammatillisen koulutuksen toimintaa osana osaamista tuottavaa ekosysteemiä. Johdon ymmärrys teknologioiden hyödyntämisestä lisääntyy asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä. Muutos edellyttää yhteisen tiedolla johtamisen tiedon (osaamisperusteisuus, asiakkuudet ja kumppanuudet) määrittelyä. Teknologiset ratkaisut mahdollistavat asiakaslähtöisyyden, uuden toimintakulttuurin kokonaisuuden (ekosysteemiajattelun) kehittymistä sekä uusien teknologioiden hyödyntämistä.  

Projektin toteutukseen osallistuvat kumppanit ovat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Suomen yrittäjäopisto, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Peimarin koulutuskuntayhtymä Livia, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Optima samkommun, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn/Yrkesakademin i Österbotten, Vaasan kaupunki /Vamia ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä.

Osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtaminen kehittämishanke toteutetaan ajalla 12.12.2018 - 31.12.2020. OPH on myöntänyt valtionavustusta hankkeelle.

Peimarin koulutuskuntayhtymän vastuuhenkilönä toimii kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, p. 0503039827, ilkka.harkkila@livia.fi


Ammattiopisto Livia © 2020