Ravinne- ja energiatehokas maatila

Rahoitus: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, biotalousraha)
Toteutusaika: 1.1.2016-30.6.2018
Hankkeen yhteyshenkilöt Liviassa: Timo Teinilä, timo.teinila@livia.fi, p. 050 4068735 ja Jenna Ekman, jenna.ekman@livia.fi, p. 050 4342805.

Hankkeen tavoitteena on luoda ravinne- ja energiatehokasta maataloutta edistävä oppilaitosten verkosto. Verkostossa rakennetaan yhteinen toimintamalli, tuotetaan virtuaalinen oppimisympäristö, jaetaan osaamista ja toteutetaan opiskelija- ja opettajavaihtoa. Hankkeessa hyödynnetään ja levitetään käynnissä olevien ja päättyneiden hankkeiden tuottamaa materiaalia sekä tuotetaan uutta oppimateriaalia.


Ammattiopisto Livia © 2018