Syvänvedenrysien suunnittelu ja hankinta

Peimarin koulutuskuntayhtymän aikaisempi hanke vei toukokuussa 2013 ryhmän ammattikalastajia ja kalabiologeja tutustumaan Pohjois-Amerikassa sijaitsevan Huronjärven kalatalouteen. Matkalla mukana olleet ammattikalastajat kiinnostuivat järvellä käytössä olevista pohjarysistä ja halusivat testata niitä Selkämeren olosuhteissa.

Tässä hankkeessa hankittiin kaksi pohjarysää Huronjärveltä. Pyydysten rakenne ja materiaalit olivat samat kuin Huronilla, vain silmäkoot muutettiin Selkämeren olosuhteisiin sopiviksi.

Hankesuunnitelmassa ei ollut koekalastuksia, vaan tässä hankkeessa oli tarkoitus suunnitella ja hankkia rysät tulevaa jatkohanketta varten. Testi- ja opetuskalastus oli kuitenkin tarkoitus toteuttaa hankkeelle myönnetyn lisärahoituksen turvin yhdysvaltalaiskalastajien vierailun aikana toukokuussa 2015. Yhdysvaltaiset kuitenkin peruuttivat Suomeen tulonsa, koska heidän haluamaansa alustyyppiä koekalastuksiin ei löytynyt.

Hankkeessa mukana ollut kalastaja Sami Veneranta viritti kuitenkin rysän pyyntiin suomalaisella tavalla kesällä 2015. Koenta oli raskasta, eikä pyydyksen vaakakiristys onnistunut ilman hydraulivinssiä. Saaliiksi saatiin useita eri kalalajeja mutta kokonaissaalis oli vähäinen, ja ensimmäisen koentakerran jälkeen kalapesässä oli joka kerta jäänteitä hylkeiden raatelemista kaloista. Hylkeensuojaverkon puuttumisella oli tulokseen todennäköisesti suuri vaikutus.

Hankkeen ohjausryhmä päätti aloittaa jatkohankkeen suunnittelun syksyllä 2015. Suunnitelmallisia koekalastuksia tulisi suorittaa vähintään kahden vuoden ajan. Hankkeeseen valittavilla kalastajilla on oltava käytössään tarpeeksi suuri alus, jotta pyydyksen vaakakiristys onnistuu turvallisesti. 


Ammattiopisto Livia © 2018