Nuorille

Livian koulutustarjonta nuorille

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Seuraava koulutus alkaa 2.1.2018.

Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet työskentelevät erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä mm. päivähoidossa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa.

Kalatalouden perustutkinto

Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2018 ja kestää yo-pohjaisena noin 2 vuotta, pk-pohjaisena noin 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Ammattikalastaja - Kalanjalostaja - Kalastusmatkailu - Kalanviljely

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto - Tuorla

Koulutus alkaa elokuussa ja kestää yo-pohjaisena n. 2 vuotta, pk-pohjaisena 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Koulutuspaikka Maaseutuopisto, Tuorla. 

Luonnonvaratuottaja (pk, yo)

Maatalousalan perustutkinto - Tuorla (pk- ja yo-linja)

Seuraava koulutus alkaa elokuussa ja kestää yo-pohjaisena n. 2 vuotta, pk-pohjaisena 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Maaseutuyrittäjän koulutuksesta tilanjatkajaksi, maataloustyöntekijäksi, lomittajaksi, bioenergian tuottajaksi...

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto - Parainen

Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2018 ja se kestää yo-pohjaisena noin 2 vuotta, pk-pohjaisena noin 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Luonto-ohjaaja - Ympäristönhoitaja

Luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelmat tarjoavat sinulle mahdollisuuden opiskella tulevaisuuden aloja. Koulutusohjelmissa opiskelet käytännönläheisesti kaikkea, mikä liittyy nykyaikaiseen luonto- ja ympäristöosaamiseen.

Puutarha-alan perustutkinto, puutarhuri, pienryhmänä

Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2018. Koulutuksen kesto on 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Tutkinnon rakenne

Puutarha-alan perustutkinto, puutarhuri (pk, yo)

Seuraava koulutus alkaa elokuussa ja kestää yo-pohjaisena n. 2 vuotta, pk-pohjaisena 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Puutarhurin koulutus ja työtehtävät

Metsäalan perustutkinto

Aloitus vuosittain elokuussa.

Kiinnostaako metsätalous vai metsäenergia?

Metsätalouden perustutkinnosta on ammattiopisto Liviassa tarjolla kaksi osaamisalaa:

Maatalousalan perustutkinto

Seuraava linja alkaa elokuussa 2018.

Tutkinnon rakenne
Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp).

Pakolliset tutkinnon osat, 35 osp:
• Työskentely maatalousalalla, 15 osp
• Maaseutuyrittäminen, 20 osp

Tilaa syöte RSS - Nuorille

Ammattiopisto Livia © 2018