Maatalousala

Maatalousalan koulutustarjonta

Nuorille

  • Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja
  • Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä

Aikuisille

  • Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä

Maaseutuyrittäjä - perustutkinto maatilan toiminnan jatkajalle tai aloittajalle

Maatalousopetus pyrkii yhdistämään perinteen, kokemuksen ja uudet metodit. Maatalousalan perustutkinnon opetuksessa tekemällä oppiminen on keskeisessä asemassa oppilaitoksessamme. Koulutilan eri kohteissa maatalousopiskelijat harjoittelevat aidossa ympäristössä tarpeellisia taitoja tulevaa ammattiansa varten. Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset taidot, että tämä pystyy selviytymään maatalousyrittäjänä muuttuvassa yhteiskunnassa.

Aikuisryhmissä hyödynnetään monimuoto-opetuksen tarjoamia mahdollisuuksia yksilölliseen opiskeluun. Opiskelijat voivat saada henkilökohtaista konsultointia oman tilansa kehittämiseen. Etäopetus koostuu omien tuotantomahdollisuuksien kartoittamisesta, tiedonhankinnasta ja työharjoituksista itsenäisenä kotityönä. Oppilaitoksessa tapahtuvilla lähiopetusjaksoilla paneudutaan teoriaan, kuunnellaan asiantuntijoiden luentoja ja tehdään tutustumiskäyntejä tiloille. Lisäksi voidaan järjestää koulutusta työpaikoilla joko koulutussopimuksella tai oppisopimuskoulutuksena.


Ammattiopisto Livia © 2019