Maatilatalous

Maatilatalouden koulutustarjonta

Nuorille

  • Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja
  • Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä

Aikuisille

  • Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä
  • Tuotantoeläinyrittämisen osaamisala
  • Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisala
  • Maatalouslomittamisen osaamisala
  • Maatilan hoitamisen osaamisala
  • Maatalousyrittämisen osaamisala

Maaseutuyrittäjä - perustutkinto maatilan toiminnan jatkajalle tai aloittajalle

Maatalousopetus pyrkii yhdistämään perinteen, kokemuksen ja uudet metodit. Maatalousalan perustutkinnon opetuksessa tekemällä oppiminen on keskeisessä asemassa oppilaitoksessamme. Koulutilan eri kohteissa maatalousopiskelijat harjoittelevat aidossa ympäristössä tarpeellisia taitoja tulevaa ammattiansa varten. Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset taidot, että tämä pystyy selviytymään maatalousyrittäjänä muuttuvassa yhteiskunnassa.

Aikuiskoulutus hyödyntää monimuoto-opetuksen tarjoamia mahdollisuuksia yksilölliseen opiskeluun. Opiskelijat voivat saada henkilökohtaista konsultointia oman tilansa kehittämiseen. Etäopetus koostuu omien tuotantomahdollisuuksien kartoittamisesta, tiedonhankinnasta ja työharjoituksista itsenäisenä kotityönä. Oppilaitoksessa tapahtuvilla lähiopetusjaksoilla paneudutaan teoriaan, kuunnellaan asiantuntijoiden luentoja ja tehdään tutustumiskäyntejä tiloille.

Tilaviiniyrittäjä ja maaseutumatkailuyrittäjä - uusia maaseutuelinkeinoja perinteisen maatilayrittäjyyden rinnalle

Viinintuotannon ja maaseutumatkailun ammattitutkinnon koulutukset ovat aikuiskoulutuksia, joita toteutetaan joustavasti monimuotoisena päiväopiskeluna tai ilta/viikonloppuopetuksina. Katso lisää koulutusten esittelystä.


Ammattiopisto Livia © 2017