Arboristin ammattitutkinto

Ajankohta: 

Tutkintokoulutus toteutetaan ajalla helmikuu 2019 - lokakuu 2020.

Haku koulutukseen 7.10.2018 mennessä hakulinkin kautta.

Hakulinkki koulutukseen: HAE KOULUTUKSEEN  

Hakeminen: 

Jos sinulla on alan työpaikka, voit hakeutua oppisopimuskoulutukseen, lisätietoa täältä.

Koulutuksen kuvaus: 

PÄÄSYVAATIMUKSET
Pääsyvaatimuksena koulutukseen on aikaisempi tutkinto joka tukee arboristin ammattitutkinnon vaatimuksia  (esim. puutarhatalouden tai metsäalan perustutkinto) tai noin kolmen vuoden pituinen alaan liittyvä työkokemus. Lisäksi koulutukseen ja tutkintoon hakeutuvalla on oltava hyvät fyysiset ja henkiset valmiudet kiipeillä ja työskennellä korkealla puissa.

TAVOITTEET
Arboristin ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito suunnitella ja toteuttaa yksittäisten puiden ja puuryhmien perustamis- ja istutustoimenpiteitä sekä muita puun elinkaaren ja toiminnallisen merkityksen mukaisia toimintoja.  Tutkinnon suorittanut osaa tehdä puiden rakenne- ja hoitoleikkauksia sekä latvuksen pienennys- ja muotoleikkauksia. Hän osaa tehdä myös puiden kuntoarvioinnin ja poistaa puita eri tekniikoin.

TUTKINTOKOULUTUS
Tutkintokoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena Maaseutuopiston Tuorlan ja Paimion toimipaikoissa. Oppilaitoksella tapahtuvaa lähiopetusta on keskimäärin viikko kuukaudessa noin 1,5 vuoden ajan. Opiskeluun sisältyy lähipäivien lisäksi myös oppimistehtäviä ja työpaikalla järjestettävää koulutusta. Näytöt järjestetään koulutuksen aikana tutkinnon osittain. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus, sisältö ja toteutustapa määräytyvät.

KOULUTUKSEN RAKENNE
Arboristin ammattitutkinto muodostuu kuudesta tutkinnon osasta, joista neljä on pakollista ja kaksi valinnaista.

Pakolliset tutkinnon osat:
1. Puiden istuttaminen ja istutusalueiden hoitaminen (toteutus Tuorlassa)
2. Puiden leikkaaminen ja latvustuentojen tekeminen (toteutus Tuorlassa/Paimiossa)
3. Puiden kunnon arvioiminen ( toteutus Tuorlassa)
4. Puiden poistaminen (toteutus Paimiossa)

Valinnaiset tutkinnon osat:
1. Taajamametsien hoitaminen (toteutus Paimiossa)
2. Yrittäjänä toimiminen puunhoitoalalla (toteutus Tuorlassa)
3. Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Huom! Tutkinnot uudistuvat 1.1.2019 mennessä, muutokset mahdollisia tutkintorakenteessa ja sisällöissä.

Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Lisätietoja: 

Lisätietoja koulutuksesta: Jukka Kantola p. 050-4075 565 tai opintosihteeri Leena Koli p. 050-4642 200 tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@livia.fi

Koulutuksen hinta: 

Osallistumismaksu on 300 €. 

Työvarusteet ja oppikirjat ovat maksullisia, samoin mahdollinen majoitus ja ruokailu. Lisäksi kustannuksia syntyy erilaisista viranomaismaksuista kuten korttikoulutusten (työturvallisuus, tieturvallisuus, ensiapu, yms.) viranomasimaksut. Jos opinnot muodostuvat päätoimisiksi (henkilökohtaistamisen myötä), opinnot ovat opintotukeen oikeuttavia.


Ammattiopisto Livia © 2018