Kalanviljelijän ammattitutkinto

Ajankohta: 

Opintojen aloitus sovitaan koulutukseen hakeutumisen yhteydessä.

Hakeminen: 

Koulutukseen on jatkuva haku. Hae koulutukseen sähköisesti https://wilma.livia.fi/browsecourses. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

Hakijat haastatellaan ennen valintaa. Hakijoilta edellytämme kolmen vuoden työkokemusta tai alalle soveltuvaa perustutkintoa.

Koulutuksen kuvaus: 

Kalanviljelijä

Kalanviljelijä työskentelee ruokakalaa tai kalanpoikasia tuottavassa viljelylaitoksessa työntekijänä, työnjohtajana tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Kalanviljelijä hallitsee vesiviljelyn tuotantomenetelmät ja niiden erityispiirteet. Hän osaa hoitaa ja käsitellä viljeltäviä kalalajeja ja rapuja, hän osaa teurastaa ja perata kalan sekä huomioida ympäristönäkökulmat. Hän osaa tehdä vesiviljelyyn kuuluvia rakenteita, käyttää ja huoltaa alalla käytettäviä koneita, laitteita ja työvälineitä.

Tutkinnossa vaadittava ammattitaito osoitetaan yhdessä työelämän kanssa järjestettävissä näytöissä. Opiskeluaika riippuu tutkinnonsuorittajan kokemuksista ja opiskeluvalmiuksista.

Tutkintokoulutukseen sisältyy lähiopiskelujaksoja, jolloin perehdytään tutkinnon osan eri sisältöalueisiin. Etäjaksoilla työstetään tehtäviä tai syvennetään tutkinnon osaan kuuluvia teemoja ohjatusti. Opiskeluun kuuluu myös työpaikoilla järjestettävää koulutusta koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.. Opintojen suunnittelussa pyritään löytämään tutkinnonsuorittajalle sopivin tapa opiskella.

Tutkinnon perusteet löydät täältä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/682292/naytto/tiedot

Ammattiopisto Livian kalanviljelijän ammattitutkinnossa tarjottavat tutkinnon osat

Pakollinen osa:

  • Kalanviljely

Valinnaiset 2 kpl:

  • Yritystoiminta
  • Markkinointi ja myynti

Omaa tämän hetken osaamista voit arvioida: www.osaan.fi

Lisätietoja: 

Antti Forsman, lehtori
050 355 5299
antti.forsman@livia.fi

Kirsi Hakola, opintosihteeri
02 5885805
kirsi.hakola@livia.fi

Koulutuksen hinta: 

Osallistumismaksu on 320 €. Lisäksi kustannuksia syntyy erilaisten työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuista.


Ammattiopisto Livia © 2018