Kalatalouden perustutkinto

Ajankohta: 

Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2019 ja kestää yo-pohjaisena noin 2 vuotta, pk-pohjaisena noin 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Hakeminen: 

Kalatalouden perustutkintokoulutukseen hakeudutaan kevään yhteishaussa 19.2.-12.3.2019 osoitteessa www.opintopolku.fi. Yhteishaku on varattu ensimmäistä tutkintopaikkaansa hakeville.

Opiskelijavalinnat elokuussa 2019 alkavaan koulutukseen tehdään touko-kesäkuussa. Kesän aikana hakeneihin ollaan yhteydessä noin viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä, opintojen aloitus on elokuussa. Tämän jälkeen aloitukset yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Jos sinulla on alan työpaikka, voit hakeutua oppisopimuskoulutukseen, lisätietoa täältä.

Koulutuksen kuvaus: 

Ammattikalastaja - Kalanjalostaja - Kalastusmatkailu - Kalanviljely

Kalatalouden perustutkinto tarjoaa kalatalouden ammatteihin tukevan perusosaamisen, jota voit vahvistaa valitsemassasi suuntautumisessa. Opit monipuolisesti kalastamaan ja viljelemään kaloja, jalostamaan saaliin myyntikuntoon sekä liikkumaan vesillä. Opit hoitamaan vesistöjä ja seuraamaan niiden tilaa näytteitä ottamalla.

Taitosi harrastuskalastuksessa monipuolistuvat, useimmat opiskelijamme viettävät vapaa-aikaansa vesillä ja saaristossa. Oppilaitoksella on nykyaikaiset tilat kaikkiin kalastusalan ammatteihin sekä monipuolisesti veneitä ja aluksia. Valitsemasi suuntautumisen mukaisesti valmistut kalastajaksi, kalanjalostajaksi, kalanviljelijäksi tai kalastuksenohjaajaksi. Näytöissä osoitat osaamisesi käytännössä.

Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä (3 vuotta) peruskoulupohjalta opiskeltaessa. Ylioppilaana suoritat tutkinnon kahdessa vuodessa.

Tutkinnon perusteet löydät täältä:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1707617/ops/tiedot

Erikoistuminen ammattikalastajaksi

Ammattikalastukseen liittyviä aiheita käsitellään koulutuksessa monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Erilaiset pyydykset ja pyyntimenetelmät tulevat tutuiksi, samoin perehdytään kalastuksessa tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttöön, huoltoon ja korjaukseen.

Kalastuslakiin ja viranomaissäädöksiin ja -määräyksiin perehdytään niin teoriassa kuin käytännön sovelluksissakin.
Kalastusaluksen käyttöön harjaannutaan käytännössä ja opitaan pitämään katkeamatta yllä kalan laadun kannalta tärkeä kylmäketju, joka takaa korkealuokkaisen kalan kuluttajan pöytään saakka:

  • Kala tainnutetaan ja pistetään
  • Kala jäähdytetään jäävedessä lähelle nolla-astetta
  • Kala jäitetään ja kuljetetaan kylmävarastoon

Ammatin hienouksia opitaan ja hiotaan työssäoppimispaikoissa, joissa opiskelijat voivat suuntautua heitä kiinnostaville aloille. Työpaikoilla opitut taidot ja ammattiin liittyvät asiakokonaisuudet osoitetaan omaksutuiksi ammattiosaamisen näytöissä.

Erikoistuminen kalanjalostajaksi

Kalanjalostaja on kalankäsittelyn ja -jalostuksen sekä kalakaupan ammattilainen. Kalanjalostajan työtehtäviin kuuluvat mm. kalan fileointi, kalajalosteiden, kuten savukalan valmistus ja kalatuotteiden myynti kaupan kalatiskillä. Monet elintarvikemyymälöissä työskentelevät kalaosaston vastaavat ovat opiskelleet kalanjalostajiksi.

Kalanjalostusta harjoitetaan Suomessa pienissä ja keskisuurissa teollisuusyrityksissä. Raaka-aineina käytetään kotimaisista kaloista eniten viljeltyä kirjolohta, siikaa, silakkaa, kuhaa ja ahventa. Ulkomaisista raaka-aineista käytetään eniten viljeltyä lohta, kirjolohta, silliä, silakkaa ja makrillia. Raaka-aineista tehdään tuorekalafileitä, savukalaa, säilykkeitä ja eineksiä. Jalostajan pitää tuntea myös ulkomaiset oudommat raaka-aineet, äyriäiset ja simpukat osatakseen neuvoa asiakkaita ruoanvalmistuksessa.

Koulussa on jalostushalli, jossa opiskelijat harjoittelevat tuotteiden valmistusta ja myyntiä.

Erikoistuminen kalastusmatkailuun

Kalastuksenohjaaja on yrityksen tai organisaation palveluksessa oleva työntekijä, joka huolehtii sekä asiakkaiden opastamisesta että oheispalveluista, vaikkapa veneen tai kalastusvälineiden huollosta. Kalastuksenohjaaja tuntee luonnon ja hallitsee erätaidot ja osaa navigoida vesillä. Kalat ja niiden elintavat ovat hänelle tuttuja ja hän löytää ne asiakkaiden saaliiksi eri pyyntitavoilla. Kalastuksenohjaaja osaa neuvoa ja opastaa asiakkaita ja huolehtii heidän turvallisuudestaan. Hän valmistaa asiakkaille maittavan aterian heidän saaliistaan.

Kalastusmatkailuyritykset ovat viime vuosina lisääntyneet maassamme nopeasti ja yritysten kasvuvauhti on hyvä. Suomessa toimii nykyisin liki puolitoistatuhatta maaseutumatkailuyritystä, jotka saavat säännöllisesti tuloa kalastusmatkailijoilta, varsinaisia kalastusmatkailuyrityksiä on vielä alle 200.

Erikoistuminen kalanviljelijäksi

Kaloja viljellään sekä ruoaksi että istukkaiksi. Suomessa käytetään vuosittain 12 miljoonaa euroa kala- ja rapukantojen hoitoon istuttamalla poikasia. Uhanalaisten kalakantojen säilyttämisestä vastaa Suomessa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, joka myös ylläpitää istutustilastoja. Ilman tuki-istutuksia mm. lohi- ja taimensaaliit olisivat vain murto-osa nykyisestä.

Oppilaat, jotka valmistuvat oppilaitoksesta omaavat hyvän tietotaidon kalanviljelystä. Vankka työkokemus saadaan työskentelemällä oppilaitoksen kalanviljelylaitoksella ja muilla laitoksilla. Laitoksemme tuottaa vuosittain merilohen, meritaimenen, siian ja kirjolohen poikasia 8 000 kg istutuksiin ja jatkokasvatuksiin sekä kirjolohta ruokakalaksi 4 000 kg.

Osaamisala: 
Ammattikalastus
Kalanjalostus ja kalakauppa
Kalastusmatkailu
Vesiviljely
Koulutuksen hinta: 

Perustutkintokoulutus on maksuton. Kustannuksia syntyy erilaisten työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuista esim. työturvallisuus- ja tulityökortti.


Ammattiopisto Livia © 2020