Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto
aikuisten näyttötutkintona


20.9.2016 – 28.2.2018

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkito tuottaa erikoistunutta osaamista kehitysvamma-alan työntekijälle. Työ on vastuullista kehitysvammaisten ihmisten kokonaisvaltaisen tuen, ohjauksen ja hoidon toteuttamista ja kehittämistä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin työyksikössä. Tutkinnon suorittanut työskentelee toimintaympäristöissä, joissa eri ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

 

Tutkinnon suorittajan kanssa laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavasta valmistavasta koulutuksesta. Ammattitaito osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa ns. tutkintotilaisuuksissa. Tutkinnosta on mahdollisuus suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia. Vaadittavan ammattitaidon hankkimiseksi tarjoamme: aiempien suoritusten ja työkokemuksen tunnistamista, työssäoppimisen ympäristöjä,  lähiopetusta, verkko-opiskelua, opintopiirityöskentelyä, oppimistehtäviä, opintokäyntejä, tutkintotilaisuudet (näytöt).


Tutkinnon muodostuminen

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta ( 1-2) pakollisesta tutkinnon osasta, viidestä valinnaisesta ( 3- 7) Tutkinto on valmis, kun pakolliset tutkinnon osat ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinnon pakolliset osat
1. Ammatillinen toimiminen kehitysvamma-alalla
2. Toimiminen palvelujärjestelmässä ja työyhteisössä

Valinnaiset tutkinnon osat
3. Ikääntyneen kehitysvammaisen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.
4. Vaikea- ja monivammaisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
5. Autistisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
6. Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen
7. Yrittäjyys

 

Tutkintoon valmistava koulutus

Koulutus toteutuu omaehtoisena monimuotokoulutuksena työn ohessa. Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä, etä- ja verkko-opiskelusta sekä  työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.Valmistavassa koulutuksessa on 1 – 2 lähiopetuspäivää kuukaudessa.

Lähiopetuspäivät  syksy 2016

20. - 21.9.16
26. - 27.10.16
24.11. - 25.11.16
15. - 16.12.16

loput lähiopiskelupäivät ilmoitetaan myöhemmin.

 

Pääsyvaatimukset: Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu kehitysvamma-alalla toimiville työntekijöille, joilla on vähintään sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot, noin viiden vuoden työkokemus alalta sekä syventäviä ja täydentäviä opintoja alalta.

1.1.2012 voimaan astuneen SORA-lainsäädännön (Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen) mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista ehnkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. (Laki ammatillilsesta koulutuksesta L 631/1998 ja L 952/2011).

Tutkinto on suunniteltu siten, että sen voi suorittaa työn ohella. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Tutkinto voidaan suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on riittävää dokumentoitua osaamista.

Vaadittavan ammattitaidon hankkimiseksi tarjoamme: aiempien suoritusten ja työkokemuksen tunnistamista, työssäoppimisen ympäristöjä, lähiopetusta, verkko-opiskelua, opintopiirityöskentelyä, oppimistehtäviä, opintokäyntejä, tutkintotilaisuudet (näytöt).
 

Ajankohta: 

20.9.2016 – 28.2.2018

Hakeminen: 

Hakuaika päättyy 26.8.2016.

Hae sähköisesti

https://wilma.livia.fi/browsecourses

Tai lähetä hakulomake postissa osoitteeseen

Ammattiopisto Livia, Sosiaali- ja terveysopisto
Kiesikatu 3
20780 Kaarina

Hakulomake

 

 

Lisätietoja: 

Infotilaisuus koulutuksesta pidetään 23.8.2016 klo: 17.00  Ammattiopisto Livia, sosiaali- ja terveysopisto, Kiesikatu 3, 20780 Kaarina

Lisätietoja

Lehtori terveydenhuollon aineet, tutkintovastaava lisäkoulutus 
Hedman Annastiina puh. 050 3732760

lehtori, VTM, esh Anneli Söderholm puh. 050 314 6004

Esitteitä ja

Esitteitä ja hakulomakkeita Kristina Tikka, puh. 050 373 2584

Koulutuksen hinta: 

Valmistavan koulutuksen maksuosuus on 430 € sekä näyttötutkintomaksu 58 €. (Huom. maksuja ei palauteta opintojen keskeytyessä).

 

Ammattitaito ajan tasalle - yhdessä se onnistuu.


Tule kehittymään – oppimaan –osallistumaan.


Ammattiopisto Livia © 2018