Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto - Parainen

Ajankohta: 

Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2018 ja se kestää yo-pohjaisena noin 2 vuotta, pk-pohjaisena noin 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Hakeminen: 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakeudutaan kevään yhteishaussa 20.2.-13.3.2018 www.opintopolku.fi Yhteishaku on varattu ensimmäistä tutkintopaikkaansa hakeville.

Yhteishaku on päättynyt. Koulutukseen voit hakea suoraan oppilaitokseen tämän linkin kautta

HAE KOULUTUKSEEN

Opiskelijavalinnat elokuussa 2018 alkavaan koulutukseen tehdään touko-kesäkuussa. Kesän aikana hakeneihin ollaan yhteydessä noin viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä, opintojen aloitus on elokuussa. Tämän jälkeen aloitukset yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Jos sinulla on alan työpaikka, voit hakeutua oppisopimuskoulutukseen, lisätietoa täältä.

Koulutuksen kuvaus: 

Luonto-ohjaaja - Ympäristönhoitaja

Luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelmat tarjoavat sinulle mahdollisuuden opiskella tulevaisuuden aloja. Koulutusohjelmissa opiskelet käytännönläheisesti kaikkea, mikä liittyy nykyaikaiseen luonto- ja ympäristöosaamiseen.

Opiskeluun sisältyy työssäoppimista eli syksyisin ja keväisin opiskelijalla on usean viikon ajan mahdollisuus tutustua moniin eri alan työtehtäviin käytännössä oikeilla työpaikoilla. Osana koulutuksen arviointia ovat näytöt tutkinnon osittain ja näissä näytöissä ovat työelämän edustajat mukana arvioimassa opiskelijan osaamista eri tehtävissä.

Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa muun muassa hygieniapassi, MaTuPa eli matkailun turvallisuuspassi ja EA1. Koululla on myös kansainvälistä toimintaa, joihin myös opiskelijat voivat osallistua eri tavoin.

Erikoistuminen luonto-ohjaajaksi

Tutkintoon sisältyy

 • Kestävällä tavalla toimiminen, 40 osp
 • Työssäoppiminen, vähintään 30 osp

Luonto-ohjaaja: suuntautumisen mukaiset opinnot

 • Luonnossa ohjaaminen, 35 osp
 • Saaristossa toimiminen (paikallisesti tarjottava), 15 osp
 • Vaelluksen ohjaaminen, 15 osp
 • Kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen, 15 osp
 • Ekokohteiden tunnistaminen ja tuotteistaminen, 15 osp

Erikoistuminen ympäristönhoitajaksi

Tutkintoon sisältyy

 • Kestävällä tavalla toimiminen, 40 osp
 • Työssäoppiminen, vähintään 30 osp

Ympäristönhoitaja: suuntautumisen mukaiset opinnot

 • Ympäristön hoitaminen, 35 osp
 • Saaristossa toimiminen (paikallisesti tarjottava), 15 osp
 • Perinnemaisemien kunnostaminen ja hoitaminen / Luontoselvitysten laatiminen, 15 osp
 • Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen, 15 osp
 • Ekokohteiden tunnistaminen ja tuotteistaminen, 15 osp

Tutkinnon perusteet löydät täältä:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/ops/tiedot.

Huom! Tutkinnot uudistuvat 1.1.2019 mennessä, muutokset tutkintorakenteessa ja sisällöissä mahdollisia.


YMPEILYÄ-BLOGI

Osaamisala: 
Luonto-ohjaaja
Ympäristönhoitaja
Koulutuksen hinta: 

Perustutkintokoulutus on maksuton. Kustannuksia syntyy erilaisten työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuista esim. työturvallisuuskortti.


Ammattiopisto Livia © 2018