Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto - Parainen

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnot aikuisryhmille

Kalatalous- ja ympäristöopistossa järjestetään koulutusta aikuisille seuraavilla osaamisaloilla:

 • Ympäristönhoitaja
 • Luonto-ohjaaja

Koulutus on suunnattu osaamisaloista kiinnostuneille aikuisille, jotka mahdollisesti suunnittelevat oman harrastuksen muuttamista tuleviksi ammateiksi, haluavat vaihtaa alaa tai muuten päivittää tietoja ja taitoja.  Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, sisältäen noin kymmenen lähiopetusviikkoa lukuvuodessa ja ohjattua etäopiskelua muina aikoina.  Koulutus kestää kaksi vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Oppilaitos sijaitsee monipuolisen ja kiinnostavan saariston portilla eli Paraisilla, jonne Kaarinan kaupungista on 14 km:n matka. 
Oppimisympäristöinä hyödynnämme monin tavoin saariston tarjoamia mahdollisuuksia eri vuodenaikoina sekä teemme yhteistyötä saaristossa toimivien yrittäjien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Luonto-ohjaaja

Pakolliset tutkinnon osat

 • Kestävällä tavalla toimiminen
 • Luonnossa ohjaaminen

Ympäristönhoitaja

Pakolliset tutkinnon osat

 • Kestävällä tavalla toimiminen
 • Ympäristön hoitaminen
   

Valinnaiset tutkinnon osat:

Luonto-ohjaaja

 • Ekokohteiden tunnistaminen ja tuotteistaminen
 • Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen
 • Luontopalveluissa toimiminen
 • Kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen
 • Vaelluksen ohjaaminen

Ympäristönhoitaja

 • Perinnemaisemien hoitaminen ja kunnostaminen
 • Luontoselvitysten laatiminen
 • Jätehuollon järjestäminen
 • Ympäristökohteiden kunnostaminen ja hoitaminen
 • Ekokohteiden tunnistaminen ja tuotteistaminen
 • Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen

Kumpikin ryhmä valitsee neljä (4) tutkinnon osaa ryhmänä.

Lisäksi yhteiset tutkinnon osat:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Huom! Tutkinnot uudistuvat 1.1.2019 mennessä, muutokset mahdollisia tutkintorakenteessa ja sisällöissä.

Tutkinnon perusteet löydät täältä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/naytto/tiedot.

Omaa tämän hetken osaamista voit arvioida: www.osaan.fi.

Osaamisala/koulutusohjelma: 
Luonto-ohjaaja
Ympäristönhoitaja
Hakeminen: 

Voit hakeutua koulutukseen jatkuvan haun kautta. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

Lisätietoja: 

Charlotta Hagman / charlotta.hagman@livia.fi

Koulutuksen hinta: 

Perustutkintokoulutus on maksuton lukuunottamatta työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuja.


Ammattiopisto Livia © 2018