Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto - Parainen

Ajankohta: 

Seuraava aloitus syksyllä 2018.

Hakeminen: 

 Hakuaika 1.3.-30.4.2018

Haku luonto-ohjaajaksi tästä: HAE KOULUTUKSEEN 

Haku ympäristönhoitajaksi tästä: HAE KOULUTUKSEEN 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

Koulutuksen kuvaus: 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnot aikuisryhmille

Kalatalous- ja ympäristöopistossa järjestetään koulutusta aikuisille seuraavilla osaamisaloilla:

 • Ympäristönhoitaja
 • Luonto-ohjaaja

Koulutus on suunnattu osaamisaloista kiinnostuneille aikuisille, jotka mahdollisesti suunnittelevat oman harrastuksen muuttamista tuleviksi ammateiksi, haluavat vaihtaa alaa tai muuten päivittää tietoja ja taitoja.  Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, sisältäen noin kymmenen lähiopetusviikkoa lukuvuodessa ja ohjattua etäopiskelua muina aikoina.  Koulutus kestää kaksi vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Oppilaitos sijaitsee monipuolisen ja kiinnostavan saariston portilla eli Paraisilla, jonne Kaarinan kaupungista on 14 km:n matka. 
Oppimisympäristöinä hyödynnämme monin tavoin saariston tarjoamia mahdollisuuksia eri vuodenaikoina sekä teemme yhteistyötä saaristossa toimivien yrittäjien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Luonto-ohjaaja

Pakolliset tutkinnon osat

 • Kestävällä tavalla toimiminen
 • Luonnossa ohjaaminen

Ympäristönhoitaja

Pakolliset tutkinnon osat

 • Kestävällä tavalla toimiminen
 • Ympäristön hoitaminen
   

Lähiopetuksen toteutetttavat valinnaiset tutkinnon osat:

Luonto-ohjaaja

 • Saaristossa toimiminen (paikallisesti tajottava)
 • Luontopalveluisssa toimiminen
 • Kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen

Ympäristönhoitaja

 • Perinnemaisemien hoitaminen ja kunnostaminen
 • Luontoselvitysten laatiminen
 • Jätehuollon järjestäminen
 • Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen

Muita valinnaisia tutkinnon osia voi suorittaa työpaikalla järjestettävänä koulutuksena.

Lisäksi yhteiset tutkinnon osat:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Huom! Tutkinnot uudistuvat 1.1.2019 mennessä, muutokset mahdollisia tutkintorakenteessa ja sisällöissä.

Tutkinnon perusteet löydät täältä

Omaa tämän hetken osaamista voit arvioida: www.osaan.fi.

Osaamisala: 
Luonto-ohjaaja
Ympäristönhoitaja
Lisätietoja: 

Charlotta Hagman / charlotta.hagman@livia.fi

Koulutuksen hinta: 

Perustutkintokoulutus on maksuton lukuunottamatta työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuja.


Ammattiopisto Livia © 2018