Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto - Tuorla

Koulutuspaikka Maaseutuopisto, Tuorla. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, lähiopetusta on noin kaksi viikkoa kuukaudessa. Aikaisemmat opinnot ja työkokemus otetaan huomioon opintoja lyhentävinä tekijöinä.

Ensimmäisen lukuvuoden opinnot alkavat kaikille pakollisella Kestävällä tavalla toimiminen –tutkinnon osalla, johon sisältyy mm. lajintuntemuskursseja, metsäekologiaa,  ympäristön tilan seurantaa ja selvityksiä,  ympäristöhoitoa ja työvälineiden käyttöä, perinnemaisemien kunnostusta, ympäristöä säästäviin kulutusvalintoihin ohjaamista, kartan ja paikantamisvälineiden käyttöä, luonnossa liikkumista, kädentaitoja, EA1-kurssi ja tietotekniikkaa. Keväällä suoritetaan tutkintonimikkeiden mukaisia pakollisia opintoja.

Toisena opiskeluvuonna keskitytään valinnaisiin opintoihin ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen. 

Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/naytto/tiedot

Luonnonvaratuottaja

Opinnoissa perehdytään luonnontuotteiden kuten yrttien ja sienien tunnistamiseen ja keräämiseen maastossa, laatuvaatimuksiin ja jatkokäsittelyyn.  Opiskelija saa valmiuksia tuotteiden jatkojalostamiseen elintarvikkeiksi ja oppii työmenetelmien ja –välineiden käyttöä.  Opintojen aikana tutustutaan alaa koskevaan lainsäädäntöön ja suoritetaan hygieniapassi.Opintoihin voi sisällyttää myös luonnontuotteiden valmistamisen erilaisiksi hoiva- ja hyvinvointituotteiksi (esim. saippuat, voiteet, kylvyt).

Opinnot tutustuttavat myös luonnontuotekasvien viljelyyn, viljelysuunnitelman laadintaan ja eri tuotantovaiheisiin. Opintoihin sisältyy myös perehtymistä tuotteistamiseen, markkinointiin ja yrityksen perustamiseen.

Valinnaisten opintojen tarjonnassamme erityisesti luonnontuotealaa tukevia osioita ovat seuraavat:

 • luonnontuotekasvien viljely
 • luonnontuotteiden jatkojalostaminen (elintarvikkeiksi)
 • hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteiden avulla (hoito- ja hoivatuotteet)
 • kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen (luonnon- ja kierrätysmateriaalien hyödyntäminen)
 • luonnonkoristemateriaalien kerääminen ja tuotteistaminen
 • maaseutu- ja kylämatkailupalveluiden tuotteistaminen ja toteuttaminen

Luonto- ja ympäristöneuvoja

Opinnoissa keskitytään tietoihin ja taitoihin, joiden avulla ihmisiä ohjataan niin luontokokemuksiin, kädentaitoihin kuin vastuulliseen kuluttamiseenkin.  Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan luontotapahtumia asiakasryhmille ja hyödyntämään lähiluonnon mahdollisuuksia luontoelämysten ja –havaintojen tarjoajana sekä luonto- että seikkailukasvatuksessa. Kädentaidoissa tutustutaan monipuolisesti luonnon- ja kierrätysmateriaalien työstämiseen ja käyttöön ohjaustilanteissa.

Opinnot antavat valmiuksia myös ympäristöneuvontaan ja ihmisten ohjaamiseen kestävään elämäntapaan sekä tiedotus- ja neuvontamateriaalin tuottamiseen. Opiskelija oppii käyttämään ympäristökasvatuksen toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä erilaisten ryhmien ohjaamisessa. Opintoihin sisältyy myös yrittäjyyttä ja verkostoitumista.

Tavoitteista riippuen valinnaisten opintojen tarjonnastamme voi ottaa esim. seuraavia:

 • jäte- ja kierrätysneuvonta (ja neuvontamateriaalien tuottaminen)
 • kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen
 • hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteiden avulla
 • luonnonkoristemateriaalien kerääminen ja tuotteistaminen
 • hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla
 • erityisryhmien ohjaaminen luonnossa
 • maaseutu- ja kylämatkailupalveluiden tuotteistaminen ja toteuttaminen

Lisäksi yhteiset tutkinnon osat:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Huom! Tutkinnot uudistuvat 1.1.2019 mennessä, muutokset mahdollisia tutkintorakenteessa ja sisällöissä.

Ajankohta: 

Seuraava tutkintokoulutuksen ryhmä aloittaa syksyllä 2018.

Osaamisala/koulutusohjelma: 
Luonnonvaratuottaja
Luonto- ja ympäristöneuvoja
Hakeminen: 

Hae koulutukseen sähköisesti alla olevan linkin kautta. Hakulinkki avautuu tammikuussa 2018.

https://wilma.livia.fi/browsecourses 

Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Hakuaika koulutukseen päättyy 13.5.2018.

Voit hakea mahdollisille vapaille opiskelupaikoille Jatkuvan haun kautta https://wilma.livia.fi/browsecourses. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

Lisätietoja: 

Opinto-ohjaaja Tiina-Liisa Lehtinen, puh 050 3039 806, tiina-liisa.lehtinen@livia.fi
Tiiminvetäjä Taina Kummunsalo, puh 050 4068 719, taina.kummunsalo@livia.fi

Koulutuksen hinta: 

Perustutkintokoulutus on maksuton. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten (työturvallisuus, hygieniapassi, EA1, yms) viranomaismaksut eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen.


Ammattiopisto Livia © 2018