Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto - Tuorla

Koulutuspaikka Maaseutuopisto, Tuorla. 

Luonnonvaratuottaja (pk, yo)

Luonnonvaratuottaja työskentelee luonnontuotteiden keruun, viljely, tuotannon ja jatkojalostuksen tehtävissä alan yrityksissä. Luonnontuotteita voidaan hyödyntää myös erilaisina hoito- ja hyvinvointituotteina hyvän olon palveluja tarjoavissa yrityksissä. Luonnon- ja kierrätysmateriaalien työstäminen tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia myös kädentaitojen kehittämiseen. Opinnoissa opitaan tunnistamaan ja keräämään luonnontuotteita kuten yrttejä, sieniä ja luonnonmarjoja, jatkojalostamaan niitä elintarvikkeiksi ja hyvinvointituotteiksi sekä viljelemään luonnontuotekasveja.

Valinnaisten opintojen tarjonnassamme erityisesti luonnontuotealaa tukevia osioita ovat seuraavat:

  • luonnontuotekasvien viljely
  • luonnontuotteiden jatkojalostaminen (elintarvikkeiksi)
  • hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteiden avulla (hoito- ja hoivatuotteet)
  • kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen (luonnon- ja kierrätysmateriaalien hyödyntäminen)
  • luonnonkoristemateriaalien kerääminen ja tuotteistaminen

Luonto- ja ympäristöneuvoja (yo)

Luonto- ja ympäristöneuvoja työskentelee toiminnan suunnittelijana ja ohjaajana esim. järjestöissä, yhdistyksissä, kerhoissa, leireillä, hyvinvointi- ja virkistyspalveluissa tai jäte- ja kierrätysneuvonnan tehtävissä. Opinnoissa opitaan käyttämään ryhmien ohjaamisessa luonto- ja ympäristökasvatuksen sekä seikkailukasvatuksen menetelmiä, toteuttamaan jäte- ja kierrätysneuvontaa sekä hyödyntämään luonnon- ja kierrätysmateriaaleja kädentaidoissa.

Tavoitteista riippuen valinnaisten opintojen tarjonnastamme voi ottaa esim. seuraavia:

  • jäte- ja kierrätysneuvonta (ja neuvontamateriaalien tuottaminen)
  • kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen
  • hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteiden avulla
  • hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla
  • erityisryhmien ohjaaminen luonnossa

Koulutuksen toteutus

Koulutuksen laajuus on 180 osp.

Ensimmäisen lukuvuoden opinnot alkavat Kestävällä tavalla toimiminen –tutkinnon osalla (40 osp), johon sisältyy mm. lajintuntemuskursseja, metsäekologiaa,  ympäristön tilan seurantaa ja selvityksiä,  ympäristöhoitoa ja työvälineiden käyttöä, perinnemaisemien kunnostusta, ympäristöä säästäviin kulutusvalintoihin ohjaamista, kartan ja paikantamisvälineiden käyttöä,  EA1-kurssi, tietotekniikkaa ja alaan tutustumista. Keväällä suoritetaan tutkintonimikkeiden mukaisia pakollisia opintoja.
Toisena opiskeluvuonna keskitytään valinnaisiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.

Ajankohta: 

Koulutus alkaa elokuussa ja kestää yo-pohjaisena n. 2 vuotta, pk-pohjaisena 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Osaamisala/koulutusohjelma: 
Luonnonvaratuottaja
Luonto- ja ympäristöneuvoja
Hakeminen: 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakeudutaan kevään yhteishaussa (www.opintopolku.fi). Yhteishaku on varattu ensimmäistä tutkintopaikkaansa hakeville. Hakuaika 20.2.-13.3.2018.

Ammatillisen tutkinnon aiemmin suorittanut voi hakea nuorisoasteen koulutukseen suoraan oppilaitokseen erillishaun kautta https://wilma.livia.fi/browsecourses (haku avautuu myöhemmin).

Tämän jälkeen koulutukseen on mahdollista hakeutua jatkuvan haun kautta osoitteessa https://wilma.livia.fi/browsecourses, (Jatkuva haku luonnonvara-alan vapaille paikoille). Opintojen aloitus on tammikuussa, mikäli koulutuksessa on vapaita opiskelijapaikkoja. Jos sinulla on alan työpaikka, voit hakeutua oppisopimuskoulutukseen, lisätietoa täältä.

Lisätietoja: 

Opinto-ohjaaja Tiina-Liisa Lehtinen, puh. 050 3039 806, tiina-liisa.lehtinen@livia.fi
Opintosihteeri Mervi Laurila, puh. 050 5924 423, mervi.laurila@livia.fi
Tiiminvetäjä Taina Kummunsalo, puh 050 4068 719, taina.kummunsalo@livia.fi

Koulutuksen hinta: 

Perustutkintokoulutus on maksuton. Opetus, ruokailu ja majoitus opiskelija-asuntolassa ovat maksuttomia. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten viranomaismaksut (ensiapu, hygieniapassi ym.) eivät sisälly maksuttomaan opetukseen.


Ammattiopisto Livia © 2018