Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto - Parainen

Ajankohta: 

Tutkintokoulutus alkaa tammi-helmikuun vaihteessa 2018.

Hakeminen: 

Hae tutkintokoulutukseen sähköisesti linkin kautta: https://wilma.livia.fi/browsecourses
Hakuaika päättyy 3.12.2017. Koulutus aloitetaan, mikäli ryhmään on yli 10 hakijaa.

Lisäksi tutkinnon voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

Koulutuksen kuvaus: 

Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto

Tutkintokoulutus on suunnattu luontokartoittajan työstä kiinnostuneille aikuisille, jotka mahdollisesti suunnittelevat oman harrastuksen muuttamista tuleviksi ammateiksi, haluavat vaihtaa alaa tai muuten päivittää tietoja ja taitoja.  Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, sisältäen noin kymmenen lähiopetusviikkoa lukuvuodessa ja ohjattua etäopiskelua muina aikoina.  Koulutus kestää puolitoista vuotta.

Oppilaitos sijaitsee monipuolisen ja kiinnostavan saariston portilla eli Paraisilla, jonne Kaarinan kaupungista on 14 km:n matka. 
Oppimisympäristöinä hyödynnämme monin tavoin saariston tarjoamia mahdollisuuksia eri vuodenaikoina sekä teemme yhteistyötä saaristossa toimivien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Valinnaisista tutkinnon osista toisen tulee olla tutkinnon osa 4. Lajistoselvityksen laatiminen tai 5. Luontotyyppiselvityksen laatiminen.

Pakolliset tutkinnon osat

1. Luontoselvitystyön suunnitteleminen

2. Luontoselvityksen maastotöiden toteuttaminen

3. Luontoselvitysaineiston käsitteleminen ja raportoiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee 2 osaa

Valmistava koulutus:

4. Lajistoselvityksen laatiminen

5. Luontotyyppiselvityksen laatiminen

9. Yrittäjänä toimiminen luontokartoitusalalla

Typaikalla järjestettävänä koulutuksena (koulutussopimus tai oppisopimus):

6. Luontovaikutusten arvioinnin tekeminen

7. Luonnonhoitosuunnitelman laatiminen

8. Paikkatiedon käsitteleminen ja analysoiminen luontokartoitusalalla

Huom! Tutkinnot uudistuvat 1.1.2019 mennessä, muutokset tutkintorakenteessa ja sisällöissä mahdollisia.

Tutkinnon suorittaneen osaaminen

Luontokartoittajan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito tehdä toimeksiannon mukaisesti erilaisissa maankäyttö- ja ympäristöhankkeissa luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia kasvillisuus- ja eläinlaji- tai -lajiryhmäkohtaisia perus-, erityis- ja lisäselvityksiä sekä seurantaa. Hän tuntee peruslajiston sekä oman suuntautumisensa mukaisen eliölajiston ja luontotyypit. Luontokartoittajan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito tehdä luontoselvityksen laadintaan tarvittavat maastotyöt. Hän osaa arvioida kohteen merkittävyyttä ja toimenpiteiden vaikutuksia eri eliölajien menestymiseen. Hän osaa raportoida tulokset selkeästi, tehdä johtopäätöksiä ja antaa suosituksia. Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti hänellä on ammattitaito lajisto- tai luontotyyppiselvitysten tekemiseen, luontovaikutusten arviointiin, luonnonhoitosuunnitelmien laatimiseen, paikkatiedon käyttöön tai yritystoiminnan perustamiseen tai kehittämiseen luontokartoitusalalla.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

 Luontokartoittajan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia luontoselvitysten tekijänä yrityksessä ja muussa organisaatiossa tai itsenäisenä konsulttina. Luontokartoittajan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia erilaisten hankkeiden, kaavoituksen, ympäristövaikutusten arviointi- ja lupamenettelyiden tueksi laadittavien luonto- ja lajistoselvitysten toteuttajana ja suositusten antajana.

Tutkinnon perusteet löydät täältä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/naytto/tiedot

Omaa tämän hetken osaamista voit arvioida: https://www.osaan.fi/#/osien-valinta?tutkinto=367301&peruste=1927

Lisätietoja: 

Tiiminvetäjä Charlotta Hagman , charlotta.hagman@livia.fi.  

Koulutuksen hinta: 

Koulutus maksaa 350 €. Lisäksi kustannuksia saattaa tulla erilaisten työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuista. Suoraan näyttöihin osallistuminen ilman tutkintokoulutusta 500 €/ näyttö.


Ammattiopisto Livia © 2018