Maatalousalan perustutkinto

Tutkinnon rakenne
Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp).

Pakolliset tutkinnon osat, 35 osp:
• Työskentely maatalousalalla, 15 osp
• Maaseutuyrittäminen, 20 osp

Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja, 40 osp:
• Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp :
• Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen (30 osp) tai tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen (30 osp)
• Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen (15 osp) tai eläintarhaeläinten tuntemus ja hoito (15 osp) tai lomitustyön perusteet (15 osp)

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp (äi, ru, en)
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp (ma, fy, ke, tite)
• Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp
• Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Huom! Tutkinnot uudistuvat 1.1.2019 mennessä, muutokset tutkintorakenteessa ja sisällöissä mahdollisia.

Oppilaitoksella kaksoistutkintomahdollisuus.

Tutkinnon perusteet löytyvät: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97331/ops/tiedot

Tutkinnon tavoitteet
Eläintenhoidon osaamisalan suorittanut eläintenhoitaja osaa hoitaa ja kasvattaa eläimiä erilaisissa eläintenhoitoalan yrityksissä. Hänellä on laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravitsemuksesta, terveydenhoidosta ja perinnöllisyydestä. Hän pystyy huolehtimaan erilaisten eläinten hyvinvoinnista ja tekemään eläinten hoitotyöt voimassa olevien säädösten ja asetusten mukaisesti. Hän osaa käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita oikeilla työtavoilla, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Hän seuraa alansa kehitystä sekä toimii osana kotieläintuotannon laatuketjua ja yhteistyössä muiden kanssa sekä osaa käyttää tietotekniikkaa kannattavan eläintuotannon seurannassa ja suunnittelussa. Hän osaa arvioida toiminnan kannattavuutta ja toimia kustannustietoisesti, mutta samalla myös eettisesti ja ympäristövastuullisesti.

Mahdolliset työpaikat
Eläintenhoitajalla on valmiudet perustaa eläintenhoitoalan yritys tai toimia eläintenhoitajana maatilalla, lomittajana, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, tutkimuslaitoksissa ja muissa eläinalan yrityksissä. Eläintenhoidon osaamisalalla voi erikoistua tuotantoeläinten ja/tai pieneläinten hoitamiseen ja hyvinvointiin.

Jatkomahdollisuudet
Perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, jonka mukaan hän on kelpoinen pyrkimään ammattikorkeakouluihin ja yliopisto-opintoihin. Hänellä on edellytykset kehittää itseään ja suorittaa eläintenhoitajan ammattitutkinnon työkokemusta saatuaan.

Ajankohta: 

Seuraava linja alkaa elokuussa 2018.

Osaamisala/koulutusohjelma: 
Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja
Hakeminen: 

Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti kevään yhteishaun kautta 20.2.- 13.3.2018 www.opintopolku.fi.  Yhteishaku on varattu ensimmäistä tutkintopaikkaansa hakeville.

Ammatillisen tai korkeakoulututkinnon aiemmin suorittanut voi hakea nuorisoasteen koulutukseen suoraan oppilaitokseen erillishaun kautta https://wilma.livia.fi/browsecourses (avautuu keväällä 2018).

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

Lisätietoja: 

Koulutuksesta ja hakumenettelystä saa oppilaitokselta:
tiiminvetäjä Rosita Isotalo puh. 050 438 9572
opo Tiina-Liisa Lehtinen puh. 050 3039 806
opintosihteeri Marja-Leena Suomi puh. 050 303 9833
tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@livia.fi

Koulutuksen hinta: 

Perustutkinto on maksuton. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten (työturvallisuus, tieturvallisuus, tulityö, T-luokan ajolupa, ym.) viranomasimaksut eivät sisälly maksuttomaan opetukseen.


Ammattiopisto Livia © 2018