Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa vankka perusammattitaito eri eläinammateissa työskenteleville sekä yrittäjäksi aikoville.

Maatalousalan perustutkinnon, eläintenhoidon osaamisalan tutkintokoulutus kestää monimuotokoulutuksena noin puolitoista vuotta. Opiskelun alussa jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa tarkennetaan opiskelijan henkilökohtaiset opiskelutavoitteet ja -ajat.

Eläintenhoidon osaamisalan tutkintokoulutus toteutetaan lähijaksoilla (sekä ilta- että päiväopetusta) oppilaitoksella, etäjaksoilla sekä työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa työelämässä (koulutussopimus tai oppisopimus). Etäopinnot sisältävät Moodle-verkko-opetusta. Ensimmäisen vuoden keväällä lähijaksot oppilaitoksella ovat iltaisin, jonka jälkeen n. neljä lähipäivää kuukaudessa. Lisäksi jaksot pitävät sisällään alan työpaikalla järjestettävää koulutusta.  Osaaminen osoitetaan näytöissä, jotka toteutuvat pääsääntöisesti opiskelujen aikana työpaikoilla.

Tutkinnon osat:
Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

  • Työskentely maatalousalalla
  • Maaseutuyrittäminen
  • Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 

Valinnaiset tutkinnon osat:

  • Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
  • Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
  • Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen

Yhteiset tutkinnon osat:

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
  • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Huom! Tutkinnot uudistuvat 1.1.2019 mennessä, muutokset tutkintorakenteessa ja sisällöissä mahdollisia.

Eläintenhoitaja voi toimia mm. eläintenhoitajana lemmikki- tai löytöeläinhoitolassa sekä maatalouslomittajana. Hän voi työskennellä kotieläinpuistoissa, pieneläinkaupoissa sekä maataloustarvikekaupoissa. Tutkinto antaa valmiudet toimia myös erilaisissa maatiloille suunnatuissa palvelutehtävissä kuten karjanhoitajana. Eläintenhoitaja voi toimia mm. eläinyrittäjänä, maatilamatkailuyrittäjänä tai maataloustuotteiden jatkojalostajana.

Perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, jonka mukaan hän on kelpoinen pyrkimään ammattikorkeakouluihin ja yliopisto-opintoihin. Mahdollisuus erikoistua ammattiosaamisessa mm. eläintenhoitajan ammattitutkintoon.

Tutkinnon perusteet löytyvät sähköisesti: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97331/naytto/tiedot

Omaa tämän hetken osaamistasi voit arvioida: https://www.osaan.fi

Ajankohta: 

Seuraava aikuisille suunnattu maatalousalan perustutkinnon eläintenhoidon osaamisalan tutkintokoulutus alkaa tammikuussa 2019.

Osaamisala/koulutusohjelma: 
Eläintenhoidon osaamisala
Hakeminen: 

Seuraava haku avataan keväällä 2018. Hakijat haastatellaan ennen valintaa.

Oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua joustavasti, lisätietoa tästä.

Lisätietoja: 

Lisätietoja koulutuksesta: Leena Eklöf p. 050 523 3807 (leena.eklof@livia.fi), opintosihteeri Marja-Leena Suomi p. 050 3039 833 (marja-leena.suomi@livia.fi) ja Rosita Isotalo p. 050 438 9572 (rosita.isotalo@livia.fi)

Koulutuksen hinta: 

Opetus on maksutonta. Kustannuksia aiheutuu työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuista sekä jonkin verran kirjallisuudesta ja työvaatteista.


Ammattiopisto Livia © 2018