Maatalousalan perustutkinto - Tuorla

Ajankohta: 

Seuraava tutkintokoulutus alkaa syksyllä 2018. Tutkintokoulutuksen kesto noin 1,5 - 2 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Hakeminen: 

Haku syksyllä alkavaan koulutukseen päättyi 20.5.2018. Täydennämme mahdollisia tyhjäksi jääviä paikkoja kesän/syksyn aikana jatkuvalla haulla

Hakulinkki koulutukseen HAE KOULUTUKSEEN

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

Koulutuksen kuvaus: 

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on tuottaa vankka perusammattitaito maatilatalouden eri ammateissa työskenteleville sekä maanviljelijöiksi aikoville. Tutkintokoulutus valmistaa maatalousalan perustutkintoon sekä antaa kelpoisuuden nuorenviljelijän aloitustukeen.

Koulutus
Monimuoto-opetuksena toteutettavan tutkintokoulutuksen lähiopetusta on keskimäärin kahtena iltana viikossa klo 17.00 - 20.15. Koulutus etenee aihekokonaisuuksina. Käytännönharjoitukset pääsääntöisesti Tuorlan koulutilalla.

Maatalousalan perustutkinto muodostuu pakollista opinnoista ja ammatillisista valinnaisopinnoista, lisäksi suoritetaan tutkinnon yleisiä osia kuten kielet ja matematiikka. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tutkinnon ammatilliset opintokokonaisuudet:
Opiskelija valitsee pakollisten opintojen lisäksi ammattillisia opintoja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Koulutuksesta voi suorittaa myös pelkästään tiettyjä tutkinnon osia (mm. nuorenviljelijän aloitustuki: yrittäjyys ja tilasuuntainen tutkinnon osa).

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Työskentely maatalousalalla
 • Maaseutuyrittäminen
 • Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Peltokasvien tuottaminen
 • Kasvilajikohtainen tuottaminen
 • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen
 • Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Luomutuotteiden tuottaminen
 • Metsien hyödyntäminen
 • Rakentaminen maatilalla
 • Bioenergian tuottaminen
 • Tutkinnon osa muusta ammatillisesta perustutkinnosta
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Lisäksi yhteiset tutkinnon osat:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Huom! Tutkinnot uudistuvat 1.1.2019 mennessä, muutokset mahdollisia tutkintorakenteessa ja sisällöissä.

Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3328284/reformi/tiedot

Omaa tämän hetken osaamistasi voit arvioida www.osaan.fi   (Ala - Maatalous - Perustutkinto - Maatalousalan perustutkinto (Näyttötutkinto) - Maatilatalouden osaamisala).

Osaamisala: 
Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä
Lisätietoja: 

puh. 050 406 8735 / Timo Teinilä
tai 050 464 2200 / opintosihteeri

Koulutuksen hinta: 

Perustutkintokoulutus on maksutonta. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten (työturvallisuus, tieturvallisuus, tulityö, T-luokan ajolupa, yms) viranomasimaksut eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen.


Ammattiopisto Livia © 2018