Metsäalan perustutkinto

Ajankohta: 

Aloitus vuosittain elokuussa. Vapaille paikoille voi päästä kesken lukuvuotta.

Hakeminen: 

Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti kevään yhteishaun kautta  www.opintopolku.fi. Yhteishaku on varattu ensimmäistä tutkintopaikkaansa hakeville.

Yhteishaun jälkeen vapaiksi jääneille paikoille voit hakea suoraan koululle jatkuvan haun kautta (merkitse, että olet kiinnostunut metsäalasta) JATKUVA HAKU

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

Koulutuksen kuvaus: 

Kiinnostaako metsätalous vai metsäenergia?

Metsätalouden perustutkinnosta on ammattiopisto Liviassa tarjolla kaksi osaamisalaa:

Metsätalous  
Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa tehdä metsänhoidon ja puunkorjuun manuaalisia töitä. Hän osaa määrittää taimikoiden ja kasvatusmetsien harvennustarpeet metsäsuunnitelman avulla ja uudistaa metsää. Lisäksi hän osaa raivata, perata ja harventaa puustoa metsänhoitosuositusten mukaisesti. Metsuri-metsäpalvelujentuottaja osaa käyttää metsäalan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja viljelymateriaaleja. Hänellä on myös edellytykset kehittää itseään ja suorittaa ammattitutkinto työkokemusta saatuaan.

Metsäenergian tuotanto
 Metsäenergian tuottaja osaa suunnitella, korjata ja varastoida metsäkoneella energiapuuta. Hän osaa tehdä energiapuun korjuussa käytettävien koneiden huolto- ja kunnossapitotyöt. Hän osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden sekä yrityksen laatu- ja toimintajärjestelmän mukaisesti. Metsäenergian tuottajan osaamisalan suorittaneella on edellytykset kehittää itseään ja suorittaa
ammattitutkinto työkokemusta saatuaan.

Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia yrittäjyyteen.

Tutkinnon rakenne

Metsäalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, mikä muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp), yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). 

Metsätalouden osaamisala, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja, pakolliset tutkinnon osat

 • Metsän hoito ja hyödyntäminen, 20 osp
 • Metsänhoitopalvelut, 30 osp
 • Puunkorjuupalvelut, 30 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 50 osp

Metsäenergian tuotannon osaamisala, metsäenergiantuottaja, pakolliset tutkinnon osa, 75 osp

 • Metsän hoito ja hyödyntäminen, 20 osp
 • Metsätraktorin käyttö, 20 osp
 • Metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö, 35 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 70 osp:

 • Energiapuun korjuu ja varastointi, 50 osp
 • (Turvetuotanto ja varastointi, 50 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat, 20 osp

Lisäksi perustutkintoon kuuluu:

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, vähintään 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, vähintään 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, vähintään 9 osp
 • Lisäksi valinnaisia osaamistavoitteita, 9 osp

Tutkinnon perusteet löytyvät sähköisesti: metsäalan perustutkinnon perusteet

Jatkomahdollisuudet

Metsäalan perustutkinnon suorittaneet voivat jatkaa metsäalan opintoja mm. ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Osaamisala: 
Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Metsäenergiantuottaja
Lisätietoja: 

Koulutuksesta ja hakumenettelystä saa oppilaitokselta:

Koulutuksen hinta: 

Perustutkintokoulutus on maksuton. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten (työturvallisuus, hygieniapassi, EA1, yms) viranomaismaksut eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen.


Ammattiopisto Livia © 2020