Metsäalan perustutkinto

Ajankohta: 

Aloitus vuosittain elokuussa. Vapaille paikoille voi päästä kesken lukuvuotta.

Hakeminen: 

Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti kevään yhteishaun kautta 20.2.-13.3.2018 www.opintopolku.fi. Yhteishaku on varattu ensimmäistä tutkintopaikkaansa hakeville.

Yhteishaun jälkeen vapaiksi jääneille paikoille voit hakea suoraan koululle jatkuvan haun kautta (merkitse, että olet kiinnostunut metsäalasta) JATKUVA HAKU

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

Koulutuksen kuvaus: 

Kiinnostaako metsätalous vai metsäenergia?

Metsätalouden perustutkinnosta on ammattiopisto Liviassa tarjolla kaksi osaamisalaa:

1.  Metsätalouden osaamisalan suorittanut metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa tehdä metsänhoidon ja puunkorjuun manuaalisia töitä tai metsäluontoon, esimerkiksi metsien monikäyttöön liittyviä töitä. Hän osaa määrittää taimikoiden ja kasvatusmetsien harvennustarpeet metsäsuunnitelman avulla ja uudistaa metsää. Lisäksi hän osaa raivata, perata ja harventaa puustoa metsänhoitosuositusten mukaisesti. Hän osaa myös mitata sekä pysty- että hakattua puuta. Metsuri-metsäpalvelujentuottaja osaa käyttää metsäalan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja viljelymateriaaleja. Metsäpalvelujen tuottamisessa metsätalouden ammattilainen voi suuntautua luonto- ja ympäristörakentamiseen, metsiin liittyvien matkailupalvelujen tuottamiseen tai metsien monikäytön osaajaksi. Hänellä on myös edellytykset kehittää itseään ja suorittaa ammattitutkinto työkokemusta saatuaan.

2. Metsäenergian tuotannon osaamisalan suorittanut osaa suunnitella, korjata ja varastoida suuntautumisensa mukaisesti energiapuuta tai turve-energiaa. Hän osaa tehdä energiapuun korjuussa tai turvetuotannossa käytettävien koneiden huolto- ja kunnossapitotyöt. Hän osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden sekä yrityksen laatu- ja toimintajärjestelmän mukaisesti. Turvetuotantoon suuntautunut metsäenergian tuottaja osaa tehdä myös turvetuotantoalueen kunnostustyöt sekä valmistella tuotantoalueen jälkikäyttöön. Metsäenergian tuottajan osaamisalan suorittaneella on edellytykset kehittää itseään ja suorittaa
ammattitutkinto työkokemusta saatuaan.

Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia yrittäjyyteen.

Tutkinnon rakenne

Metsäalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, mikä muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp), yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). 

Metsätalouden osaamisala, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja, pakolliset tutkinnon osat

 • Metsän hoito ja hyödyntäminen, 20 osp
 • Metsänhoitopalvelut, 30 osp
 • Puunkorjuupalvelut, 30 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 50 osp

Metsäenergian tuotannon koulutusohjelma, metsäenergiantuottaja, pakolliset tutkinnon osa, 75 osp

 • Metsän hoito ja hyödyntäminen, 20 osp
 • Metsätraktorin käyttö, 20 osp
 • Metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö, 35 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 70 osp:

 • Energiapuun korjuu ja varastointi, 50 osp
 • (Turvetuotanto ja varastointi, 50 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat, 20 osp

Lisäksi perustutkintoon kuuluu:

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, vähintään 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, vähintään 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, vähintään 9 osp
 • Lisäksi valinnaisia osaamistavoitteita, 9 osp

Tutkinnon perusteet löytyvät sähköisesti: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4038055

Jatkomahdollisuudet

Metsäalan perustutkinnon suorittaneet voivat jatkaa metsäalan opintoja mm. ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Osaamisala: 
Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Metsäenergiantuottaja
Lisätietoja: 

Koulutuksesta ja hakumenettelystä saa oppilaitokselta:

Koulutuksen hinta: 

Perustutkintokoulutus on maksuton. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten (työturvallisuus, hygieniapassi, EA1, yms) viranomaismaksut eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen.


Ammattiopisto Livia © 2018