Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala

Koulutus on tarkoitettu:

 • metsätyöstä kiinnostuneille ammatinvaihtajille
 • metsänomistajille ja uutta metsää hankkiville, jotka haluavat saada tietoa ja taitoa oman metsäomaisuutensa hoitoon.

TAVOITE
Koulutuksen aikana opitaan hoitamaan metsiä metsänhoitosuositusten mukaisesti sekä arvioimaan puuston määrää ja rahallista arvoa. Koulutuksessa annetaan valmiudet tehdä metsänuudistamisen ja taimikonhoidon töitä sekä kunnostaa nuoria metsiä. Valinnaisuuden kautta opiskelija voi räätälöidä opintojaan haluamaansa suuntaan.

Metsäalan perustutkinnon, metsätalouden osaamisalan, näyttötutkintoon valmistava koulutus kestää monimuotokoulutuksena noin puolitoista vuotta. Opiskelun alussa jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa tarkennetaan opiskelijan henkilökohtaiset opiskelutavoitteet ja –ajat.

TUTKINNON RAKENNE
Tutkintokoulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy. Osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tutkinnon osat:
Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

 • Metsien hoito ja puunkorjuu
 • Metsänhoito- ja puunkorjuupalveluiden tuottaminen

Valinnaiset tutkinnon osat mm. (valitaan kolme):

 • Puun jatkojalostus
 • ritystoiminnan suunnittelu
 • Metsänhoitotyöt
 • Metsäenergian hankinta
 • Metsätraktoreiden käyttö

Lisäksi yhteiset tutkinnon osat:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Huom! Tutkinnot uudistuvat 1.1.2019 mennessä, muutokset mahdollisia tutkintorakenteessa ja sisällöissä.

Tutkinnon perusteisiin voit tutustua täällä.

Ajankohta: 

Seuraava tutkintokoulutuksen ryhmä aloittaa tammikuussa 2019.

Osaamisala/koulutusohjelma: 
Metsätalouden osaamisala
Hakeminen: 

Haku tammikuussa 2019 alkavaan tutkintokoulutuksen ryhmään avataan myöhemmin. Voit hakea mahdollisille vapaille opiskelupaikoille Jatkuvan haun kautta https://wilma.livia.fi/browsecourses. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

 Hakijat haastatellaan ennen valintaa.

Lisätietoja: 

Opettaja Matleena Lindström matleena.lindstrom@livia.fi, p. 050 5721738.

Koulutuksen hinta: 

Tutkintokoulutus on maksuton. Kustannuksia aiheutuu jonkin verran kirjallisuudesta, lisäksi opiskelija kustantaa itse mahdolliset työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksut sekä metsurin turvavarusteet.


Ammattiopisto Livia © 2018