Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto

Ajankohta: 

3.9.2018- 13.12.2019

 

Hakeminen: 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillinen tutkinto sekä riittävä työkokemus alalta tai jokin muu pitkäaikainen kokemus kommunikoinnista puhevammaisten kanssa.

1.1.2012 voimaan astuneen SORA-lainsäädännön (Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen) mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai

toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. (Laki ammatillisesta koulutuksesta L 631/1998 ja L 952/2011).

Hakijat valitaan todistusten ja haastattelun perusteella.


Hakemus tulee toimittaa 2.5.2018 mennessä

Hae koulutukseen sähköisesti alla olevan linkin kautta

https://wilma.livia.fi/browsecourses?long-term=1366&school-id=2&checkout=true

 

tai hakulomakkeella, jonka postitat osoitteeseen Ammattiopisto Livia, Sosiaali- ja terveysopisto, Kiesikatu 3, 20780 Kaarina. Liitä hakemukseesi kopiot koulu- ja työtodistuksista.

 

Koulutuksen kuvaus: 

Puhevammaisten tulkkauspalvelun tarve nousee Suomen perustuslain antamasta oikeudesta saada vammaisuuden perusteella tulkitsemis- ja käännösapua. Erilaiset puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät ja tulkkauspalvelut mahdollistavat puhevammaiselle itsensä ilmaisun perusoikeudet sekä kuulluksi tulemisen asioidensa hoidossa.

Puhevammaisten tulkki voi työskennellä asiakkaan kotona, asiakkaan käyttämissä palvelu- ja asioimisympäristöissä, sairaaloissa, virastoissa, päiväkodeissa, kouluissa tai toimintakeskuksissa.

Tutkinnon osat

Pakolliset osat

- tulkkauspalvelujärjestelmässä toimiminen
- tulkkaus ja kommunikointihäiriöiden tuntemus
- tulkkaus ja kommunikoinnin apuvälineiden käyttö

Valinnainen osa (ei ole pakollinen)

- yrittäjyys

 

Ammattitaito osoitetaan jokaisessa tutkinnon osassa näytössä.

Tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka sisältää suunnitelman tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavasta tutkintokoulutuksesta.

Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetusta järjestetään noin 2 päivää kuukaudessa.

 

Lisätietoja: 


lehtori Saara Huttunen puh. 050 355 1241
lehtori Anneli Söderholm puh. 050 3146004

lehtori Annastiina Hedman puh. 050 373 2760

Koulutuksen hinta: 

Tutkintokoulutuksen hinta on 590 €.  Maksua ei palauteta opintojen keskeytyessä.


Ammattiopisto Livia © 2019