Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet työskentelevät erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä mm. päivähoidossa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista valtaosan tuottaa edelleen julkinen ala, kunnat, kuntayhtymät ja valtio, mutta yhä enemmän palveluja tuottavat myös järjestöt ja yksityiset ammatinharjoittajat. Viime vuosina painopiste on siirtynyt laitoshuollosta avopalveluihin kaikessa hoito-, kasvatus- ja huolenpitotyössä. Lähihoitajan työ edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskuvan hallintaa ja moniammatillista ja verkostoituvaa työtapaa. Lähihoitajan ammatillinen osaaminen luo edellytykset joustavalle liikkumiselle sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä ja työyksiköistä toiseen.

Tutkinnon muodostuminen:

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Yksi opintovuosi sisältää 60 osp ja yksi osaamispiste vastaa opiskelijan 40 tunnin työpanosta. Tutkinto sisältää kaikille yhteisiä opintoja 35 osp, joista 19 on pakollisia ja 16 valinnaisia opintoja sekä vapaasti valittavia opintoja 10 osp. Tutkinnon yhteisiä ammatillisia perusopintoja on 135 osp, joiden suorittamisen jälkeen opiskelija voi valita yhden 50 osp laajuisen osaamisalan sekä suorittaa 15 osp kaikille valinnaisia opintoja.

Säännönmukainen suoritusaika on kolme vuotta. Opiskelun todellinen kestoaika on henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukainen.

Opetukseen kuuluu yhtenä osana ammattiosaamisen näytöt. Lisätietoja ammattiosaamisen näytöistä saat vasemman valikon kohdasta Tietoa nuorisokoulutuksesta.

Osaamisalat toteutetaan kysynnän mukaan.
Mikäli opiskelijan 1. sijalle asettamaan osaamisalaan tulisi enemmän opiskelijoita kuin on paikkoja, käytetään valintakriteerinä opintomenestystä.

Tutkinnon perusteet löydät tästä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133953/ops/tiedot

  
 

Ajankohta: 

Seuraava koulutus alkaa 2.1.2018.

Osaamisala/koulutusohjelma: 
Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
Mielenterveys- ja päihdetyö
Sairaanhoito ja huolenpito
Vanhustyö
Vammaistyö
Hakeminen: 

Seuraava koulutus alkaa 2.1.2018. Hakuaika ko. koulutukseen on 1.10-15.11.2017.

Jos haet vieraskielisellä todistuksella, on ko. todistuksista toimitettava oppilaitokseen virallisen kielenkääntäjän suomennokset.

Toimitathan hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksen liitteeksi niin koulu- kuin työtodistuksetkin Ammattiopisto Livia, sosiaali- ja terveysopisto, Kiesikatu 3 20780 Kaarina. 

Huom! Muistathan seurata sähköpostiasi: toteutamme syksyn erillishaun sähköisesti. Soveltuvuustestikutsut ja -materiaalit, mahdolliset hyväksymistiedot ym. paperit toimitetaan hakijoille sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Hae koulutukseen seuraavan linkin kautta https://wilma.livia.fi/browsecourses

Pääsyvaatimuksena on perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän suorittaminen. Lisäksi vaaditaan terveys, joka ei ole esteenä alan työtehtävissä toimimiselle.

Soveltuvuustesti

​Soveltuvuustesti järjestetään 23.11.17 klo: 8.30 alkaen Sosiaali- ja terveysopistolla ​(osoitteessa Kiesikatu 3, 20780 Kaarina).

Psykologitiimi Päämäärä Oy:n järjestämä lähihoitaja-soveltuvuuskoe tutkii hakijan motivaatiota, sosiaalisia ja oppimis- sekä työskentelyvalmiuksia. Oppimisvalmiustesteillä tutkitaan mm. tarkkaavaisuutta, havainnointikykyä, ymmärtävää lukemista, matemaattista ja loogista päättelykykyä, hahmotus- ja ideointikykyä. Työskentely- ja sosiaalisia valmiuksia tutkitaan luonteenominaisuuksia, toimintatapoja ja selitysmalleja tutkivilla testeillä. Psykologin haastattelulla tutkitaan erityisesti hakijan motivaatiota alalle ja opiskeluun.

Soveltuvuuskokeesta annetaan pisteitä seuraavasti: oppimisvalmiudet 0-5 pistettä, työskentely- ja sosiaaliset valmiudet 0-5 pistettä, motivaatio 0-5 pistettä ja kokonaistulos 0-10 pistettä.

Lähihoitaja-soveltuvuuskoe on maksullinen. Soveltuvuuskokeen tulos on voimassa vuoden.

Lisätietoja: 

 


Ammattiopisto Livia © 2018