Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (maahanmuuttajataustaisille suunnattu koulutus)

Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet työskentelevät erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä mm. päivähoidossa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä, vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa.
Näyttötutkintoon valmistava koulutus tarkoittaa sitä, että teoriaopetuksen lisäksi jokaisessa tutkinnon osassa ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuudessa aidoissa työelämän tilanteissa.

Opiskelu on pääosin päiväopiskelua. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka sisältää suunnitelman tutkintotilaisuuksista ja tarvittavasta valmistavasta koulutuksesta.

Lisätietoja näyttötutkinnon suorittamisesta saat vasemman valikon kohdasta Tietoa aikuiskoulutuksesta.

Tutkinnon valinnainen osa

- Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
- Mielenterveys- ja päihdetyö
- Sairaanhoito ja huolenpito
- Vammaistyö
- Vanhustyö
Tutkinnon valinnainen osa toteutetaan kysynnän mukaan. Valintakriteerinä käytetään opintomenestystä, mikäli valinnaiseen osaan tulee enemmän tutkinnonsuorittajia kuin on paikkoja.
Ammatillisen koulutuksen reformi (2018) voi tuoda muutoksia, joista tiedotetaan myöhemmin.

Pääsyvaatimukset
Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu niille, joilla ei ole aikaisempaa ammatillista tutkintoa. Hakijalla on oltava riittävä suomen kielen taito opinnoista selviytymiseksi sekä vähintään 18 vuoden ikä. Lisäksi vaaditaan terveys, joka ei ole esteenä alan työtehtävissä toimimiselle. Alan aikaisempi työkokemus katsotaan eduksi, mutta se ei ole välttämätön.

Ajankohta: 

9.8.2017 – 30.10.2019

Osaamisala/koulutusohjelma: 
lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
mielenterveys- ja päihdetyö
sairaanhoito ja huolenpito
vammaistyö
vanhustyö
Hakeminen: 

Hakemukset toimitetaan 24.3.2017 mennessä suoraan sosiaali- ja terveysopistoon.

Suomen kielen koe järjestetään 6.4.2017 Tuorlan auditoriossa (os. Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö) ja siihen kutsutaan erikseen.

Valintahaastattelut toteutetaan 3.-5.5.2017.

Hae koulutukseen sähköisesti alla olevan linkin kautta
https://wilma.livia.fi/browsecourses

tai hakulomakkeella, jonka postitat osoitteeseen Ammattiopisto Livia, Sosiaali- ja terveysopisto, Kiesikatu 3, 20780 Kaarina. Liitä hakemukseesi kopiot koulu- ja työtodistuksista.

Koulutuksen hinta: 

Opetushallitukselle menevä näyttötutkinnon tutkintomaksu on 58,00 €.


Ammattiopisto Livia © 2018