Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, päivä monimuoto-koulutus

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA, näyttötutkintona päivä monimuoto-koulutus

1.8.2017 – 31.5.2019

 

Lähihoitajan työ on kasvatusta, hoitoa ja kuntoutusta sisältävää huolenpitotyötä. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet työskentelevät erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä mm. päivähoidossa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä, vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa jne. Näyttötutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa aidoissa työtilanteissa ja -ympäristöissä. Tutkinnon suorittamisen aikataulu on henkilökohtaistamisen mukainen.

 

NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS

Valmistava koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena pääosin klo 8.15 - 16.15 2 päivää viikossa. Työssäoppimisjaksoilla, joita on kuusi, noudatetaan ko. työyksikön työaikoja. Kasvun tukemisen ja ohjauksen työssäoppiminen ja tutkintotilaisuus on pääsääntöisesti erilaisissa lasten ja nuorten toimintaympäristöissä.

Hoidon ja huolenpidon tutkinnon osaan kuuluu hoidon ja huolenpidon yksiköissä tehtävä työssäoppiminen ja tutkintotilaisuus. Kuntoutumisen tukemisen työssäoppiminen ja tutkintotilaisuus on eri-ikäisten kuntoutujien toimintayksiköissä.

Tällä hetkellä Ammattiopisto Liviassa tarjotaan seuraavia osaamisaloja:

 • Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala
 • Vanhustyön osaamisala

Ammatillisen koulutuksen reformi (2018) voi tuoda muutoksia, joista tiedotetaan myöhemmin.

Jokaiselle tutkinnonsuorittajalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. Henkilökohtaiseen suunnitelmaan kirjataan aikaisempi osaaminen ja työkokemus sekä tarvittavan ammattitaidon hankkiminen.

Tutkintoon voidaan sisällyttää valinnaisena tutkinnon osana tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, muusta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

 

TUTKINNON MUODOSTUMINEN

Ammatilliset tutkinnon osat

Pakolliset tutkinnon osat

 • Kasvun tukeminen ja ohjaus
 • Hoito ja huolenpito
 • Kuntoutumisen tukeminen

Osaamisala

 • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
 • Mielenterveys- ja päihdetyö
 • Sairaanhoito ja huolenpito
 • Vammaistyö
 • Vanhustyö

Valinnainen tutkinnon osa

Pääsyvaatimukset

Suoritettu oppivelvollisuus, soveltuvuus alalle (maksullinen testi 60 €) sekä terveys, joka ei ole esteenä alan työtehtävissä toimimiselle. Alan työkokemus katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätön.

Soveltuvuustesti on 11.4.2017 klo 8.30 - 17.00 ja siihen kutsutaan erikseen

 

Ajankohta: 

1.8.2017 – 31.5.2019

Osaamisala/koulutusohjelma: 
lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
mielenterveys- ja päihdetyö
sairaanhoito ja huolenpito
vammaistyö
vanhustyö
Hakeminen: 

Hakuaika päättyy 31.3.2017. Hae koulutukseen sähköisesti alla olevan linkin kautta
https://wilma.livia.fi/browsecourses

tai hakulomakkeella, jonka postitat osoitteeseen Ammattiopisto Livia, Sosiaali- ja terveysopisto, Kiesikatu 3, 20780 Kaarina. Liitä hakemukseesi kopiot koulu- ja työtodistuksista.

Koulutuksen hinta: 

Opetushallitukselle menevä näyttötutkinnon tutkintomaksu 58,00 €.


Ammattiopisto Livia © 2018