Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto

Koulutus on suunnattu maatalouslomittajille, tuotantoeläinyrittäjille, maataloustyöntekijöille sekä alan muille työntekijöille. Koulutus on monimuoto-opiskelua ja lähiopetus tapahtuu Ammattiopisto Liviassa, maasetutupistossa / Tuorlan yksikössä. Lähiopetusta järjestetään esimerkiksi koneiden käyttöön liittyen. Lähi-, etä- ja verkko-opiskelu sekä työpaikalla järjestettävästä koulutus tähtäävät tutkinnon suorittamiseen näytön kautta. Näytöissä osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka laadinnassa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen koulutuksessa, työelämässä tai harrastuksissa. Tutkintokoulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti.

Koulutuksessa perehdytään keskeisiin, ammattitaitoa syventäviin aiheisiin kuten eri tuotantosuuntien kotieläinten hoitoon ja terveydenhoitoon, koneiden käyttöharjoitteluun, maataloustuotantoon, tietotekniikkaan ja asiakaspalveluun. Tuotantoeläinyrittämisen osaamisalaopinnoissa korostuu voimakkaasti yrittäjyysnäkökulma. Koulutuksessa keskitytään keskeisten työvaiheiden ja työmenetelmien hallintaan sekä laaja-alaiseen ammattikäytäntöön. Opiskelussa yhdistyy luonnolliset biologiset prosessit nykyaikaiseen tieto- taitotekniikkaan ja laadunhallintaan. Opetuksessa korostuu niin työturvallisuusasiat kuin eläinten hyvinvointi.

Tuotantoeläinyrittäjä hallitsee tilansa toiminnan suunnittelun, organisoinnin ja johtamisen toteuttaen tilakohtaista laatujärjestelmää. Maatalouslomittaja osaa hoitaa lomituspalvelutiloilla päivittäiset karjataloustyöt ja muut tilan hoitoon liittyvät välttämättömät tehtävät.

Tutkinnon muodostuminen

Opiskelijat suorittavat tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon. Tutkinto koostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Tuotantoeläinyrittämisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa:

 • Johtaminen ja kehittäminen maaseutuyrityksessä

Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa:

 • Asiakaspalvelu ja työelämätaidot maaseutuyrityksessä

Maatalouslomittamisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa:

 • Asiakaspalvelu ja työelämätaidot lomitustoimessa

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Johtaminen ja kehittäminen maaseutuyrityksessä
 • Asiakaspalvelu ja työelämätaidot maaseutuyrityksessä/lomitustoimessa
 • Maidon tuottaminen
 • Naudanlihan tuottaminen
 • Sianlihan ja porsaiden tuottaminen
 • Siipikarjanlihan ja munien tuottaminen
 • Lampaanlihan ja villan tuottaminen
 • Hevosten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen                                                                                                                                                                                                                    
Osaamisala/koulutusohjelma: 
Tuotantoeläinyrittämisen osaamisala
Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisala
Maatalouslomittamisen osaamisala
Hakeminen: 

Koulutukseen otetaan opiskelijoita jatkuvana ottona. Haku sähköisellä hakulomakkeella https://wilma.livia.fi/browsecourses

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa tästä.

Hakijat kutsutaan haastatteluun. 

Lisätietoja: 

Paula Kohijoki paula.kohijoki@livia.fi puh. 050 4103 328.

Koulutuksen hinta: 

Osallistumismaksu 200 €. Lisäksi saattaa tulla erilaisia viranomaismaksuja työelämän lupa- ja korttikoulutuksista esim. työturvallisuus, T-luokan ajolupa ja ensiapu.


Ammattiopisto Livia © 2018