Viljelijän ammattitutkinto

Ajankohta: 

Seuraava koulutus alkaa 27.9.2018. (koulutuksen aloitusinfo 3.9.2018)

Kesto 1 vuosi. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Hakeminen: 

Haku syksyn 2018 koulutukseen  sähköisesti 31.8.2018 mennessä:

HAE KOULUTUKSEEN 

Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun, jonka yhteydessä on traktorinajotaitotesti.

Mahdollisesti vapaille opiskelupaikoille voit hakea Jatkuvan haun kautta https://wilma.livia.fi/browsecourses. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

Koulutuksen kuvaus: 

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet työskennellä maatilalla kasvituotannon eri tehtävissä joko maaseutuyrittäjänä tai maataloustyöntekijänä. Hän hoitaa taloudellisesti kannattavasti tilanhoidollisia asioita ja osaa suunnitella ja organisoida viljelytoimia. Hän pystyy toimimaan esimiehenä ja työskentelemään työturvallisuusnäkökohdat huomioiden sekä hän osaa ottaa huomioon ympäristön ja luonnonvarat kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Koulutus antaa pätevyyden mm. nuorenviljelijän aloitustukeen.

Koulutuksen toteutus

Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa lähiopetusta on vähintään kahtena iltana kuukaudessa (pääsääntöisesti torstai-iltaisin) ja oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Lisäksi on etäopetusta ja tarvittaessa työpaikalla järjestettävää koulutusta koulutussopimuksella tai oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen rakenne

Viljelijän ammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Tutkinnon osaamisalat ovat:

  • Maatalousyrittämisen osaamisala
  • Maatilan hoitamisen osaamisala

Maatalousyrittämisen osaamisalan tutkinnon pakollinen osa:

  • Johtaminen ja kehittäminen maatilayrityksessä

Maatilan hoitamisen osaamisalan tutkinnon pakollinen osa:

  • Tilan hoitaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:

  • Kasvinviljely elintarviketuotantoon
  • Kasvinviljely rehuntuotantoon
  • Kasvinviljely energiatuotantoon
  • Luonnonmukainen kasvintuotanto
  • Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Viljelijän ammattitutkinto-opintoihin on mahdollista ottaa mukaan opintoja bioenergian tuottamisen ammattitutkinnosta.
Perusosaamista voidaan täydentää ottamalla opintoja maatalousalan perustutkinto-opinnoista.

Huom! Tutkinnot uudistuvat 1.1.2019 mennessä, muutokset mahdollisia tutkintorakenteessa ja sisällöissä.

Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/207453/naytto/tiedot

Osaamisala: 
Maatilan hoitamisen osaamisala
Maatalousyrittämisen osaamisala
Lisätietoja: 

Puh. 050 4642 200/ opintosihteeri

Koulutuksen hinta: 

Osallistumismaksu on 100 €. 


Ammattiopisto Livia © 2018