Ympäristöhuollon ammattitutkinto - Tuorla

Ajankohta: 

Seuraava tutkintokoulutus alkaa 25.9.2018.  Huom! Täydennämme opiskelijaryhmää vuoden loppuun asti. Koulutuksen kesto on n. 1 vuosi. Koulutus lähiopetusta yhtenä iltana viikossa. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta tutkintokoulutuksen pituus ja toteutusmuoto määräytyvät.

Hakeminen: 

Hae koulutukseen sähköisesti. Hakulinkki Ympäristöhuollon ammattitutkintoon HAE KOULUTUKSEEN 

Täydennämme opiskelijaryhmää vuoden 2018 loppuun asti. Hakulinkki sulkeutuu 31.12.2018.

Hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

Koulutuksen kuvaus: 

Ympäristöhuollon ammattitutkinnon koulutus

Koulutus on suunnattu ympäristöhuollon tehtävissä työskenteleville, alalle aikoville tai siitä kiinnostuneille henkilöille.

KOULUTUKSEN TAVOITE

Tutkintokoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ympäristöhuollon ammattitutkinnon suorittamiseen. Koulutus perehdyttää mm. yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmiin, ympäristövaikutuksiin, ympäristönsuojelun perusteisiin, ympäristölainsäädäntöön, kiinteistöjen jätehuollon ja kierrätyksen suunnitteluun sekä ympäristöhuollon viestintään.

KOULUTUKSEN RAKENNE

Koulutus muodostuu ympäristöhuollon ammattitutkintoon kuuluvista kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat (Kiinteistöjen ympäristöhuoltopalveluiden osaamisala):

 • Ympäristöhuollon työtehtävissä toimiminen
 • Materiaalien kierron ja työturvallisuuden edistäminen

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Kiinteistön jätehuollon suunnittelu
 • Ympäristöviestintä
 • Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Huom! Tutkinnot uudistuvat 1.1.2019 mennessä, muutokset mahdollisia tutkintorakenteessa ja sisällöissä.

Tutkinnon peruteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1266380/naytto/tiedot

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat

1. Ympäristöhuollon työtehtävissä toimiminen

 • yrityksen, sen toimintatapojen, toimintaa säätelevien lakien ja kestävän kehityksen periaatteiden tunteminen
 • ammattitaitoinen toiminta asiakaspalvelutilanteissa
 • tiedonkulun ja viestinnän hallinta

2. Materiaalien kierron ja työturvallisuuden edistäminen

 • oman työn ympäristövaikutusten tunteminen
 • materiaalien kierron ja resurssitehokkuuden sekä työhön liittyvien elinkaarien tuntemus,  ympäristösuojelun keinot
 • ympäristölainsäädäntö ja viranomaismääräykset
 • jätehuollon perusteet, hyötykäyttö ja käsittelymenetelmät
 • jätteiden kierätysmenetelmät ja -välineet
 • työsuojelulainsäädäntö
 • työhön liittyvät vaaratekijät
 • onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat (tarjolla Ammattiopisto Liviassa )
1. Kiinteistön jätehuollon suunnittelu

 • jätelaki ja viranomaismääräykset
 • verkostoituminen
 • kiinteistön jätevirtojen kartoittaminen
 • kiinteistön erilaisten mahdollisuuksien, esim. kierrätyksen kartoittaminen
 • jätehuoltosuunnitelman laatiminen
 • lajittelu- ja toimintaohjeiden laatiminen sekä muu dokumentointi

2. Ympäristöalan viestintä

 • viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen kohderyhmälle
 • viestintämateriaalin laatiminen
 • koulutus- ja viestintätilanteessa toimiminen

3. Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

 • Ympäristöhuollon ammattitutkintoon voidaan valita yksi tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon osa nimetään todistukseen siten, kuin se on siinä tutkinnossa, josta se on valittu.
Osaamisala: 
Kiinteistöjen ympäristöhuoltopalveluiden osaamisala
Lisätietoja: 

Lehtori Raija Salmi, p. 050 3732 988 raija.salmi@livia.fi

Koulutuksen hinta: 

Osallistumismaksu on 100 €. Kustannuksia voi syntyä matka-, majoitus- ja ruokailukuluista, lisäksi työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuista esim. työturvallisuuskortti.


Ammattiopisto Livia © 2018