Institut - Landsbygdsinstitutet i St Karins, Tuorla

I Tuorla finns det utbildningsriktlinjer inom jordbruk, trädgård och natur- och miljö.

Institutet i Tuorla är samtidigt ett fungerande jordbruk med 155 hektar åker och 423 hektar skogsmarker. På åkrarna odlas de vanligaste sädeslagen som havre, vete, råg, ryps och raps. De som specialiserar sig inom kreatur har institutets ladugård samt svinstall med 100 svin som inlärningsplats under studierna. De som studerar inom trädgårdbranschen har institutets växthus där man odlar bl a gurka och tomater som inlärningsplats. Även äppel odlas för kommerciella ändamål.  Helhetsarealen på växthusen är 3 500m2.

De som specialiserar sig till trädgårdsmästare inom grönmiljösektorn kan praktisera vid områdena kring Tuorlas f.d.  herrgård, parker och odlingsområden. De som specialiserar sig inom floristiken kan praktisera vid institutets moderna floristikhus och i den butik som finns därtill. Studiemiljön är unik, den omgivande miljön uppmuntrar till vandring i den frodiga sydvästfinländska naturnen såväl till havs som i skogen.

Institut på Karta


Ammattiopisto Livia © 2020