Institut - Landsbygdsinstitutet i Pemar

I enheten i Pemar kan man studera inom smådjur- och skogsbruksbranschen.


I enheten fungerar en smådjursklinik med egen veterinär. Vid smådjurskliniken kan studeranden få praktiska färdigheter i kundservice i en genuin miljö.
På hösten 2007 fick institutet en ny ca 300m2 stor klinik med därtill hörande vårdutrymmen. I byggnaden finns en veterinär som erbjuder veterinärservice och var studeranden kan I en genuine omgivning lära sig praktiska färdigheter.


Studiemiljön är unik, den omkringvarande miljön uppmuntrar till vandring in den frodiga sydvästländska naturn såväl till havs som i skogen.

Institut på Karta


Ammattiopisto Livia © 2020