Seilissä kenttäkurssilla

Kalastusmestari (EAT), Kalatalouden erikoisammattitutkinto, Kalavesien hoidon osaamisala

Vaihtelua arkeen? Uutta suuntaa työhön? Suorita kalatalouden erikoisammattitutkinto huippuporukassa! Koulutuksen käytyäsi saat pätevyyden vastata kalavesien ylläpidosta ja hoidosta lainsäädännön mukaisesti. Kouluttautuminen avaa myös aina uusi verkostoja ja kontakteja alalle! Hae vuoden mittaiseen koulutukseen 30.4.2023 mennessä!

Kalavesien hoidon osaamisalan suorittanut henkilö osaa vastata kalavesien hoidosta ja ylläpidosta lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi hän pystyy toteuttamaan kalavesien hoitoon liittyvän tutkimusaineiston keruun ja käsittelyn, mikäli hän on suorittanut tähän työhön liittyvän valinnaisen tutkinnon osan.

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Seuraava koulutus alkaa 27.04.2023. Koulutus kestää noin vuoden.

Hae koulutukseen 30.4.2023 mennessä

Hae koulutukseen 

Hakeminen

Mikäli sinulla on alan työpaikka, voit hakeutua suorittamaan tutkintoa oppisopimuskoulutuksena.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakijoilta edellytämme aiempaa kokemusta työelämästä tai alalle soveltuvaa perustutkintoa. Alan työpaikasta on etua, mutta se ei ole pakollinen kriteeri koulutukseen pääsyssä. Hakijat hakevat itse itselleen työharjoittelupaikan, oppilaitos avustaa tässä tarvittaessa.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena työn ohessa. Tutkinnon osiin liittyvät teoriaopinnot toteutetaan lähi- ja etäopiskeluna (verkkoluentoina ja -tehtävinä). Käytännön harjoitukset suoritetaan oppilaitoksessa lähiopetuksen yhteydessä, omalla työpaikalla tai oppilaitoksen hankkimassa harjoittelupaikassa.

Koulutuksen arvioitu kesto on noin 1,5 vuotta. 

Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joka koostuu kahdesta pakollisesta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnon suorittamiseen liittyvä ohjauksesta sovitaan opiskelijan kanssa erikseen.

Huom. Koulutukseen voi osallistua myös tutkinnon osittain, tiedustele mahdollisuutta lisätietoa antavilta henkilöiltä.


Jokaiseen suoritettavaan tutkinnon osaan kuuluu itsenäistä opiskelua sekä etätehtäviä. Lähiviikkojen aikana suoritetaan käytännön työharjoituksia sekä vierailuita. Lähiopetukseen osallistuminen määrittyy kunkin tutkinnon suorittajan olemassa olevan työ- tai harjoittelupaikan työtehtävien sisällön sekä olemassa olevan osaamisen mukaan.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Yliopisto, akvaattiset tieteet

Lisätietoja

Lehtori Arto Katajamäki, puh. 050 3555 569

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutus maksaa 300 €, yksittäinen tutkinnon osa 80 €. Oppisopimuskoulutuksena maksuton.

Koulutuspaikka
Parainen, Kalakouluntie 72

Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

Kalatalouden hallinnossa toimiminen, 45 osp

Kalakantojen ja vesistöjen hoidosta vastaaminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp

Esimiehenä toimiminen kalatalousalalla, 45 osp
Kalatalouden järjestötyössä toimiminen, 45 osp
Kalaterveydestä huolehtiminen, 45 osp
Kalatalousalan tutkimusaineiston keräämisestä ja käsittelystä vastaaminen, 45 osp