Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Opiskeluaika on noin 2 vuotta, riippuen henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta.
Näyttöihin voi tulla suoraan työelämästä, mikäli hakijalla on riittävä työkokemus ja tarvittava ammattitaito.

Ammattitaito osoitetaan näytöissä aidoissa työelämän tilanteissa. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähi- ja etäopiskelusta, opintokäynneistä, työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ja itsenäisestä opiskelusta. Lähiopetusta on noin kaksi iltapäivää kuukaudessa. 

Hakeminen
Koulutukseen haetaan sähköisesti

 HAE KOULUTUKSEEN

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

TAVOITE
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä.

 

KOHDERYHMÄ
Tutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on aiempaa koulutusta ja/tai työkokemusta ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä ja haluavat suorittaa ammattitutkinnon. 

Hakijalta edellytetään valmiuksia itsenäiseen opiskeluun ja tiedonhankintaan sekä työkokemusta alalta. Eduksi katsotaan alan työpaikka.

Koulutus on mahdollista myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin hakijalla tulee olla alan työpaikka. Hakeudu täyttämällä hakulomake osoitteessa https://livia.inschool.fi/browsecourses

Koulutuksen voi opiskella myös työttömyysetuudella. Ole yhteydessä TE-toimistoon ennen opintoihin hakeutumista.

 

OSAAMISALAT

Järjestämme kasvatuksen ja ohjauksen osaamisalat.

Kasvatuksen osaamisala pätevöittää toimimaan uusimpien kasvatus- ja ohjausalan tavoitteiden mukaan erityisesti varhaiskasvatuksessa, hyödyntäen erilaisia työmenetelmiä vaativissakin ympäristöissä moniammatillisessa yhteistyössä.

Ohjauksen osaamisala pätevöittää vaativiin asiakas- ja ohjaustilanteisiin hyödyntäen monialaista verkostoa ja elinikäistä ohjausta elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

 

SISÄLTÖ

Kaikille yhteinen tutkinnon osa
Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp

Kasvatuksen osaamisala

Pakolliset tutkinnon osa
Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp) JA
Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa (30 osp)

Valinnaisia tutkinnon osia voidaan valita 60 osp.

Ohjauksen osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi

Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä (50 osp) TAI
Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa (50 osp) TAI
Osaamisen ja työllistyvyyden ohjaus (50 osp)

Valinnaisia tutkinnon osia voidaan valita 30 osp.

Valinnaiset tutkinnon osat:
Etsivässä työssä toimiminen, 20 osp
Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp
Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen, 20 osp
Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp
Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp
Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus, 10 osp
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 10-20 osp

Lisätietoja

Kouluttajat
Lehtori Pirjo Kauramäki, puh. 050 373 2572
Lehtori Saija Reijonen, puh. 050 362 3098

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutuksen hinta on 450 € (huom. maksua ei palauteta).

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3