Koulunkäynninohjaaja auttamassa lapsia pöydän ääressä.

Koulunkäynninohjaaja | Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto 150 osp

Opiskele koulunkäynninohjaajaksi, työskentele eri-ikäisten oppijoiden tukena ja apuna!

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla työskenteleville tai alalle haluaville.

Koulunkäynninohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Opiskelija voi suorittaa koko tutkinnon tai yhden tai useamman tutkinnon osan. 

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutus järjestetään ajalla 5.9.2023 - 31.8.2024.

Hakeminen

Haku koulutukseen alla olevan linkin kautta

Hae koulutukseen 

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työkokemusta tai aiempaa tutkintoa sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalta. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perus-ja ammattitutkinnoissa". Lue lisää terveydentilavaatimuksista.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Jos opiskelijalla on riittävä osaaminen ja työkokemus, hänen on mahdollista suorittaa tutkinto osoittamalla osaamisensa näytöissä ilman tutkinnon osiin liittyviä opintoja. 

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan aikaisempi osaaminen ja työkokemus sekä tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. HOKS määrittää tutkinnon suorittamisen keston.

Tutkintokoulutus on opiskelijalta puuttuvan ammatillisen osaamisen hankkimista, joka toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Siihen sisältyy sekä lähiopetusta että alan työpaikoilla oppimista, verkko-opintoja ja itsenäistä opiskelua. 

Ammattitaitovaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan kunkin tutkinnon osan näytössä aidoissa työelämän tilanteissa. 

Suoritettavat tutkinnon osat  

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala, koulunkäynninohjaaja, muodostuu seuraavista tutkinnon osista:  
 

 Kolme kaikille pakollista tutkinnonosaa:

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp 
 • Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp 
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 40 osp 

Lisäksi toinen alla olevista pakollisista tutkinnon osista

 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 30 osp TAI 
 • Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki 30 osp 

Lisäksi valitaan valinnaisista tutkinnon osista yht. 20 osp, jotka sovitaan opintojen aloituksen yhteydessä

 • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp 
 • Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp
 • Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp 
 • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp 
 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus, 10 osp 
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 10-20 osp

 

Tutkinto järjestetään ajalla 5.9.2023 - 31.8.2024.

Koulutukseen kuuluu lähiopiskelua oppilaitoksessa, etäopiskelua Teams yhteydellä- ja itsenäistä opiskelua sekä työskentelyä kasvatus- ja ohjausalan eri työpaikoissa. Lähiopetusta on 1-2 pvä/kk. Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

 

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Jos sinulla on alan työpaikka (Y-tunnus vaaditaan), voit hakea koulutukseen oppisopimuksella. 

Neuvottele työnantajasi kanssa oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudesta tai etsi soveltuva työpaikka. 

 

Tutkinnon voi suorittaa myös työttömyysetuudella. Ole yhteydessä TE-toimistoon ennen opintoihin hakeutumista. 

Lisätietoja

Lehtori Anneli Söderholm, puh. 050 314 6004, anneli.soderholm(at)livia.fi 

Lehtori Pirjo Kauramäki 050 3732572, pirjo.kauramaki(at)livia.fi 

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Tutkinnon hinta on 480(huom. maksua ei palauteta). Yksittäisen tutkinnon osan suorittamisen hinta on 200 €. 

Oppisopimuksella koulutus on opiskelijalle maksuton.

 

Muistathan, että Työllisyysrahasto myöntää 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin ammatillisen tutkinnon suorittajalle, jolla on kertynyt vähintään viisi vuotta työhistoriaa tutkinnon suorittamiseen mennessä! 

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3