Kausityöntekijäkoulutus

Kausityöntekijäksi kasvihuoneelle ja avomaatuotantoon, työvoimakoulutus

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutus toteutetaan työvoimakoulutuksena ajalla 08.02.2021−12.5.2021.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisesti te-palvelut.fi sivuilla koulutusnumerolla 695252. Hakuaika päättyy
21.1.2021. Työvoimakoulutukseen hakeutuminen on sitovaa ja hakemuksen voi peruuttaa ainoastaan pätevällä syyllä.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Koulutus on suunnattu kasvihuone- ja avomaaviljelmillä työskentelystä kiinnostuneille ja alalle soveltuville työttömille
tai työttömyysuhan alla oleville työnhakijoille. Pohjakoulutus- tai alan työkokemusvaatimusta ei ole. Opiskelijat valitaan koulutukseen hakemusten ja haastattelun perusteella.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
Koulutuksessa opit mm. hedelmien, marjojen ja vihannesten tuottamisen työvaiheet sekä toimimaan kausityöntekijänä
työturvallisuus ja kestävä kehitys huomioiden. Tavoitteena on, että opiskelija saa perusvalmiudet kausityöhön ja työllistyy alalle.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS:
Koulutus muodostuu lähi-, etä- ja verkko-opiskelusta sekä työpaikalla oppimisesta.
Lähiopetus toteutetaan Ammattiopisto Livian Maaseutuopiston toimipisteessä Kaarinassa (Tuorlantie 1).
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa puutarha-alan perustutkinnosta yksi tutkinnon osa (paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa):

  • Kausityöntekijänä toiminen puutarhatuotannon yrityksessä, 15 osp. (tutkinnon osan perusteet liitteenä sivun alaosassa)
Lisätietoja

Maaseutuopistolla voi omakustanteisesti majoittua ja ruokailla lähipäivien aikana.
Lisätietoa koulutuksesta koulutussuunnittelija Mia Jokiselta p. 050 3211040, etunimi.sukunimi(at)livia.fi.

Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa
puhelinnumerosta 0295 020 702.

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutus on työvoimakoulutusta ja opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta mahdollisia
työelämän lupa- ja korttikoulutuksiin liittyviä viranomaismaksuja.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1