Kausityöntekijäkoulutus

Kausityöntekijäksi maatilalle, työvoimakoulutus

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutus toteutetaan työvoimakoulutuksena ajalla 08.02.2021−12.5.2021.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisesti te-palvelut.fi -sivuilla koulutusnumerolla 695253. Hakuaika päättyy
21.1.2021. Työvoimakoulutukseen hakeutuminen on sitovaa ja hakemuksen voi peruuttaa ainoastaan pätevällä syyllä.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Koulutus on suunnattu maatilojen avustavista työtehtävistä kiinnostuneille ja alalle soveltuville työttömille tai työttömyysuhan alla oleville työnhakijoille. Pohjakoulutus- tai alan työkokemusvaatimusta ei ole.

Hakijalta edellytetään huolellisuutta ja vastuullisuutta sekä hyvää fyysistä kuntoa. Hakijan tulee ottaa huomioon, että maataloustyössä altistuu rehu- ja eläinpölylle. Opiskelijoilta edellytetään vähintään T-luokan ajolupaa.

Opiskelijat valitaan koulutukseen hakemusten ja haastattelun perusteella.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
Koulutuksessa opit traktorin käyttöä maataloudessa, tuotantoeläinten hoitotöitä, metsän uudistustöitä, pienimuotoisia rakennustöitä, yleisimpiä kasvilajeja sekä toimimaan kausityöntekijänä työturvallisuus ja kestävä kehitys huomioiden.
Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa maatalousalan perustutkinnosta yksi tutkinnon osa: työskentely maatalousalalla 15 osp. Koulutuksen aikana voi suorittaa myös työelämän lupa -ja korttikoulutuksia. Tavoitteena on, että opiskelija saa
perusvalmiudet kausityöhön ja työllistyy alalle.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS:
Koulutus muodostuu lähi- ja etäopiskelusta sekä työpaikalla oppimisesta.
Lähiopetus toteutetaan pääasiassa ammattiopisto Livian Maaseutuopiston toimipisteessä Kaarinassa (Tuorlantie 1, Piikkiö). Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Lisätietoja

Maaseutuopistolla voi omakustanteisesti majoittua ja ruokailla lähipäivien aikana.
Lisätietoa koulutuksesta koulutussuunnittelija Mia Jokiselta p. 050 3211040, etunimi.sukunimi(at)livia.fi.

Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa
puhelinnumerosta 0295 020 702.

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutus on työvoimakoulutusta ja opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta työelämän lupa- ja
korttikoulutuksiin liittyviä viranomaismaksuja.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1