Nainen aitauksessa lehmän kanssa

Lomittaja, työvoimakoulutus

Sinustako tulevaisuuden superlomittaja? Onko sinulle tärkeää auttaa yrittäjiä jaksamaan arjessa ja edistää kotimaista ruoantuotantoa?

Koulutus avaa sinulle mahdollisuudet työskennellä osana lomituksen huipputiimiä, jossa autetaan ja tuetaan toinen toisiamme. Työ on monipuolista, jossa mikään päivä ei ole samanlainen. Lehmien kanssa työskentely on palkitsevaa. Parhaimmillaan se on elämäntapa, jossa lehmähulluus on positiivinen asia.

Työ sijoittuu lomittajan asuinpaikan mukaan esimerkiksi Varsinais-Suomeen, saaristoon, eteläiseen Satakuntaan tai Länsi-Uudenmaalle. Superlomittaja työskentelee säännöllisesti tutuilla, lähialueen tiloilla, jolloin tilat ja sen eläimet tulevat tutuiksi. Luottamus on parasta palautetta mitä työstäsi saat. Saat uusia tuulia työhösi myös uusilla tiloilla.

Opinnoissa suoritetaan tutkinnon osa: Eläinlajikohtainen tuotanto ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 20 osp. Opinnot keskittyvät lypsykarjan hoitoon tavoitteena työllistyä lomittajaksi alalle. Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Koulutuksen ajankohta ja kesto

2.10.2023 – 19.1.2024 ma – pe klo 9–16, kesto 3,5 kk (Vko 42 lomaviikko)

Hakeminen

Työvoimakoulutus työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alaisille (hakeutuminen TE-palveluiden kautta)
Koulutukseen haetaan sähköisesti TE-palveluiden sivuilla koulutusnumerolla 714374.

Hakuaika päättyy 18.9.2023

Hae koulutukseen

 

Hae suoraan oppilaitokseen (muut kuin työttömät hakijat)

Hae koulutukseen 

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Työvoimakoulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alla oleville henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet työstä maatalousalalla. Alan aikaisempaa koulutusta tai työkokemusta ei edellytetä. Maahanmuuttajien tulee selviytyä opinnoista suomen kielellä. Työ ja koulutus edellyttävät hyvää fyysistä kuntoa sekä asiakaspalveluhenkisyyttä.

Ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön ovat välttämättömiä, sillä työ tapahtuu eri tiloilla lomitusalueella. Työajat vaihtelevat ja työpäivä voi olla kaksiosainen tai sijoittua myös viikonloppuihin. Hengitystie- ja eläinperäiset allergiat ovat este työnteolle. Hakijat haastatellaan opiskelijavalintavaiheessa.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on tiedot ja taidot toimia lomittajana lypsykarjatilalla. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluina, johon sisältyy lähi- ja etäopetusta sekä työssäoppimista. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti todellisilla työmailla käytännönläheisesti.

Lomittajan työnkuvaan kuuluvat seuraavat asiat: 
Eläinlajin hoito, ruokinta ja käsittely
Eläinlajin sairauksien hoito ja ennaltaehkäisy
Koneiden ja laitteiden käyttö
Työturvallisuus- ja ensiapukoulutus
Lisäksi työssä tarvitaan tietoutta suomalaisesta työelämästä sekä tarvittaessa suomen kielen opintoja.
Työpaikalla oppiminen tapahtuu Vehmaan lomituspalveluiden kanssa yhteisesti sovituilla lypsykarjatiloilla.

Koulutuksessa suoritetaan yksi tutkinnon osa maatalousalan perustutkinnosta:
Eläinlajikohtainen tuotanto ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 20 osp
Tutkinnon perusteet

YTO-osiot, 2 osp:
työelämässä toimiminen 2 osp
tai suomen kielen opinnot tarvittaessa 2 osp

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Pia Suutari 0504629129 pia.suutari@livia.fi (28.6. asti)

Opettaja Paula Kohijoki, 050 4103 328, paula.kohijoki(at)livia.fi (2.6 asti. 3. – 7.7. sekä 31.7 alkaen virka-aikana)

 

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutus on työvoimakoulutusta ja opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta mahdollisia työelämän lupa- ja korttikoulutuksiin liittyviä viranomaismaksuja. Oppilaitoksessa voi omakustanteisesti ruokailla lähipäivien aikana.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1